BIOGAS&EE

18.09.2019

Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai realizował operację pt. „Odtworzenie pierwotnego stanu obiektu akwakultury w Roztropicach po szkodach spowodowanych przez chronione gatunki zwierząt” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Zakres planowanej operacji obejmował działania na obszarze gminy Jasienica należącej do obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, w gospodarstwie rybackim Roztropice, położonym na terenach NATURA 2000, zajmującym się od kilkudziesięcu lat produkcją ryb słodkowodnych: głównie karpia, ale również szczupaka, lina, amura, sandacza czy suma oraz pracami doświadczalnymi dla  rybactwa śródlądowego. Zaplanowano operację dotyczącą: uszczelnienia grobli dwóch stawów (Pośrednika – pow. 9,1 ha i Nierodka Wielkiego – pow. 12,43 ha) uszkodzonych przez gryzonie (bobry, krety, piżmaki), wycinki krzewów na doprowadzalnikach wraz z wywózką gałęzi, drągowiny i dłużyc, wykoszenia porośniętych skarp rowów oraz zakupie drobnych narzędzi do utrzymania rowów (siekier, pił ręcznych, łopat, sztychówek, bosaka).

W wyniku operacji możliwe było zabezpieczenie uszkodzonych grobli stawowych, dzięki czemu odtworzono pierwotny potencjał produkcyjny dwóch zbiorników, a także ochroniono tereny przyległe przed zalaniem.

Wartość operacji: 37.765,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 14.046,93 zł