Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim otrzymał "Certyfikat Rolnictwa Przyjaznego Bałtykowi" za prowadzenie gospodarstwa rolnego w sposób przyjazny dla wód Morza Bałtyckiego oraz za działanie zgodne z motto WWF "Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi".

Kuknurs "Baltic Farmers Award" organizowany był przez organizację ekologiczną WWF i Swedbank. Celem konkursu było pokazanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk stosowanych w rolnictwie oraz wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych działań, które zmniejszają ilość szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych z ich gospodarstw. Konkurs ten miał promować rolników, podejmujących dodatkowe działania wychodzące poza obowiązujące standardy i tym samym mających znaczący udział w ochronie środowiska Bałtyku.