W dniu 6 istopada 2015 roku miało miejsce kolejne spotkanie w sprawie realizacji pakietu roboczego WP-1 projektu realizowanego przez Konsorcjum "Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa" w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG.
W spotkaniu uczestniczyli: Pani Prof. Joanna Sobczak wraz z zespołem z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddziału w Poznaniu, mgr inż. Józef Śliwa - Zastępca Dyrektora Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie oraz Prof. Karol Węglarzy - Prezes Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim.