W dniu 27 stycznia 2015 roku dr inż. Julia Stekla wygłosiła w imieniu współautora Prof. dr hab. inż. Karola Węglarzy – Prezesa Zakładu prelekcję dla słuchaczy Bielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nt. „Genetycznie modyfikowane organizmy - szansa czy zagrożenie”. Ponad stu uczestników zapoznało się również z działalnością Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Grodźcu Śląskim, zszczególnie w zakresie prowadzonych prac doświadczalnych mających na celu uzyskanie transgenicznego knurka.