Z radością informujemy, że w ramach I konkursu strategicznego programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, projekt przygotowany przez Konsorcjum "Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa", którego Zakład jest Liderem, zajął drugie miejsce na blisko 80 złożonych. Projekt dotyczy interdyscyplinarnych badań nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa.

Konsorcjum, które podjęło się realizacji projektu zrzesza najważniejsze w skali kraju instytuty badawcze oraz przedsiębiorców, takich jak: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. (Lider), Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX - CENARO", Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut Zootechniki PIB, Wasko Spółka Akcyjna, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.