W dniach od 16 do 19 czerwca 2015 roku Prezes Zakładu - Prof. Karol Węglarzy brał udział w pierwszej sesji Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego, połączonej z Misją Gospodarczą Ministra Spraw Zagranicznych - Pana Grzegorza Schetyny. Wydarzenie miało miejsce w Pekinie oraz w Chengdu (Kotlina Syczuańska). Spotkania, którego celem było nawiązanie kontaktów biznesowych z chińskimi Partnerami, zostało podzielone na pięć sesji tematycznych, w zależności o profilu przedsiębiorstwa: dla producentów żywności, dla eksporterów, dla firm związanych z ochroną środowiska (zieloną energią), dla firm inwestycyjnych i transportowych oraz dla firm innowacyjnych (IT/ICT). Prezes uczestniczył w obradach grupy 3, której zainteresowania konsentrują się wokół ochrony środowiska. Efektem wyjazdu są nawiązane kontakty, które pozwolą w przyszłości na prowadzenie wspólnych badań chińskich rozwiązań technicznych na rynku polskim, jak i naszych polskich rozwiązań na rynku chińskim. Partnerami do współpracy będą chińskie jednostki badaeczo-rozwojowe i przedsiębiorstwa działające w zakresie odnawialnych źródeł energii.

www.msz.gov.pl