BIOGAS&EE
Biogazownia

Biogazownia

W czerwcu 2011 roku wyprodukowaliśmy pierwszą energię elektryczną w biogazowni w Kostkowicach o mocy 0,600 MW.
Działamy na podstawie wpisu do Rejestru Biogazowni Rolniczych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Biogaz rolniczy powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej produktów ubocznych produkowanych na terenie gospodarstwa (gnojowicy, gnojówki, obornika, niedojadów), kiszonek oraz produktów odzysku odpadów pochodzenia rolniczego.

Rocznie z biogazu produkujemy około 3 500 MWh energii elektrycznej, z czego około 17% zużywamy na własne potrzeby, zaś nadwyżkę energii sprzedajemy do sieci.
Ciepło powstałe w procesie kogeneracji zużywane jest na potrzeby ogrzewania budynków inwentarskich oraz produkcji suma afrykańskiego.
Wykorzystanie produktów ubocznych oraz odpadów pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Powstały po przefermentowaniu substratów poferment, wykorzystywany jest jako nawóz na gruntach Zakładu.

Od 04 maja 2020 biogazownia funkcjonuje jako instalacja o mocy 0,499 MW na podstawie zaświadczenia KOWR Nr BGR/Z/19/2020.

Zapraszamy na wirtualny spacer po biogazowni.

Do pobrania

  • Zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

    Pobierz
  • Decyzja na przetwarzanie odpadów

    Pobierz
  • Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu

    Pobierz