Biogazownia

Biogazownia

W czerwcu 2011 roku wyprodukowaliśmy pierwszą energię elektryczną w biogazowni w Kostkowicach o mocy 0,6 MW.
Działamy na podstawie wpisu do Rejestru Biogazowni Rolniczych Agencji Rynku Rolnego.

Biogaz rolniczy powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej produktów ubocznych produkowanych na terenie gospodarstwa (gnojowicy, gnojówki, obornika, niedojadów), kiszonek oraz produktów odzysku odpadów pochodzenia rolniczego.                           Rocznie z biogazu produkujemy ponad 3 500 MWh energii elektrycznej, z czego około 17% zużywamy na własne potrzeby, zaś nadwyżkę energii sprzedajemy do sieci.
Ciepło powstałe w procesie kogeneracji zużywane jest na potrzeby ogrzewania budynków inwentarskich oraz produkcji suma afrykańskiego.
Wykorzystanie produktów ubocznych oraz odpadów pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Powstały po przefermentowaniu substratów dygestat wykorzystywany jest jako nawóz na gruntach Zakładu.

Do pobrania

  • Decyzja na odzysk odpadów

    Pobierz
  • Zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

    Pobierz