Agrorafineria

Agrorafineria w Kostkowicach posiada stosowane pozwolenia na działalność:

  1. Decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku Białej z dnia 19.09.2007 r., zezwalającą rolnikowi na prowadzenie składu podatkowego (Nr akcyzowy miejsca prowadzenia składu podatkowego PL 33500065307, numer akcyzowy PL 33500064205).

  2. Wpis do Rejestru rolników pod nr 2 prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego –  nr zaświadczenia ZB-db/ZR/1/2008 z dnia 30.06.2008 roku.

Po niekorzystnej zmianie prawnej w 2011 roku, kiedy to przestała obowiązywać ulga akcyzowa na biokomponenty dodawane do paliw płynnych, produkcja biodiesla przestała być dla Zakładu opłacalna. W 2012 roku sprzedano cały zapas rzepaku, a agrorafinerii od tego czasu nie uruchomiono.

W trakcie opracowania jest wznowienie działalności agrorafinerii, lecz o zmienionym profilu np. w zakresie produkcji oleju lnianego.

Więcej w tej kategorii: « Biogazowania Siłownia wiatrowa »