Biogazowania

Podstawowym przeznaczeniem obiektu agrobiogazowni jest wykorzystanie produktów ubocznych produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz odpadów biodegradowalnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W procesie fermentacji metanowej w środowisku mokrym oraz temperaturze mezofilnych mikroorganizmów (40oC) substraty ulegają rozkładowi na proste związki organiczne, które w procesie metanogenezy metabolizowane są do metanu.

Fermentor ma budowę pierścieniową: są to dwa zbiorniki cylindryczne (główny- fermentor centralny i końcowy - dofermentor). Do zewnętrznego głównego zbiornika fermentora podawane są substraty ciekłe oraz stałe. Średni czas przebywania substratów w fermentorze to ok. 48 dni, co zapewnia całkowite przefermentowanie wynikiem czego masa pofermentacyjna jest pozbawiona nieprzyjemnego zapachu. Masa pofermentacyjna jest substancją zmineralizowaną i posiada ok. 6-7 % suchej masy. Masa ta z zbiornika końcowego fermentora przelewa się poprzez specjalny przepust do zbiornika dygestatu.

Dygestat poddany jest procesowi separacji, którego produktami są dygestat stały oraz płynny. Dygestat stały wykorzystywany jest jako ściółka dla krów oraz do nawożenia pól uprawnych, natomiast dygestat płynny wykorzystuje się jako nawóz organiczny bogaty w potas i fosfor.

Wytworzony w procesie fermentacji metanowej biogaz jest na bieżąco spalany w silniku gazowym. Aby ustabilizować pracę kogeneratora gaz kumulowany jest w zbiorniku biogazu. Silnik napędza generator synchroniczny (o mocy nominalnej elektrycznej 600 kW) a wygenerowana energia elektryczna poprzez transformator oraz poprzez system kontrolno-pomiarowy jest przekazywana do sieci energetycznej. Silnik generuje także energię cieplną. Około 20 % energii cieplnej jest wykorzystane do podgrzewania masy fermentacyjnej, pozostałe ciepło wykorzystuje się do celów gospodarczych: ogrzewania budynków trzody chlewnej oraz wody w produkcji suma afrykańskiego.

Praca biogazowni jest sterowana za pomocą systemu komputerowego, który umożliwia monitorowanie pracy oraz zmianę wszystkich parametrów instalacji np. optymalizację ilości zadawanego substratu według ilości wytwarzanego biogazu. Pozwala to na pełną automatyzację procesu produkcyjnego. Parametry procesu fermentacji kontrolowane są codziennie.

  

Więcej w tej kategorii: Agrorafineria »