Realizowana tematyka badawcza

  1. Usługi do tematów statutowych

• Ocena poziomu homozygotyczności krajowej populacji świń ras rodzimych oraz ras wysokoprodukcyjnych.

• Określenie u mięsnych ras bydła zależności między cechami przyżyciowymi a mięsnością ocenianą po uboju.

• Porównanie wyników użytkowości tucznej i rzeźnej potomstwa knurów pochodzących z krajowego programu hodowlanego oraz z importu.

• Wpływ poziomu wapnia, fosforu i witaminy D oraz dodatków paszowych w mieszance na jakość muszli hodowlanych ślimaków jadalnych (Helix aspersa).

• Wpływ żywienia granulatem z dodatkiem makuchu rzepakowego na sezonowe wahania składu profilu wyższych kwasów tłuszczowych w mięsie karpia.

• Wpływ mieszanek ziołowych na profil kwasów tłuszczowych, poziom odporności i zawartość biodostępnego krzemu w mleku krów.

  1. Usługi do zadania programu wieloletniego – Zadanie z zakresu technologicznych i środowiskowych uwarunkowań produkcji zwierzęcej oraz pozyskiwania produktów pochodzenia zwierzęcego

• Opracowanie i weryfikacja systemów chowu zwierząt w warunkach rolnictwa ekologicznego.

  1. Usługi do tematów z MRiRW

• Ocena jakości mięsa kurcząt brojlerów i jaj oraz analiza efektywności ekonomicznej ich pozyskiwania w aspekcie rolnictwa   ekologicznego.

  1. Usługa do grantu badawczego

• Wpływ czynników żywieniowych na ekspresję genów białek biorących udział w metabolizmie tkanki nabłonkowej, poprawę funkcji chłonnej przewodu pokarmowego.

• Ocena konkurencyjności mieszanek pasz treściwych dla trzody chlewnej z udziałem nasion krajowych gatunków roślin strączkowych na podstawie przeprowadzonych doświadczeń żywieniowych przy zastosowaniu nasion roślin strączkowych.

• Ocena konkurencyjności mieszanek pasz treściwych dla kurcząt brojlerów z udziałem nasion krajowych gatunków roślin strączkowych na podstawie przeprowadzonych doświadczeń żywieniowych przy zastosowaniu nasion roślin strączkowych.

  1. Granty celowe

• Opracowanie i wdrożenie modelu agrorafinerii z wykorzystaniem w żywieniu świń produktów ubocznych produkcji oleju rzepakowego.

• Badanie wpływu świeżych ziół jako dodatku paszowego na zdrowotność i wyniki produkcyjne chowu bydła mlecznego.

• Model chowu świń w gospodarstwach ekologicznych – Dobór ras i utrzymanie.

• Wdrożenie do produkcji i zastosowanie w żywieniu krów mlecznych nowych suchych mieszanek ziołowych pod kątem poprawy jakości mleka i zdrowotności stada.

• Wdrożenie do produkcji tuczu jagniąt mieszańcowych w oparciu o pasze zielone i kiszone mieszanki zbożowo-strączkowe wyprodukowane w warunkach rolnictwa ekologicznego.

• Uruchomienie produkcji mleka ekologicznego i ekologicznych przetworów mlecznych o wysokiej jakości odżywczej i profilaktyczno-zdrowotnej.

• Opracowanie i wdrożenie modelowego rozwiązania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w oparciu o biogazownię rolniczą i turbinę wiatrową.

Więcej w tej kategorii: Historia »