Osiągnięcia naukowe

Podjęcie pierwszych w Polsce prac nad badaniem przemiany mineralnej u zwierząt gospodarskich, szczególnie u świń, przy pomocy pierwiastków znaczonych,

Osiągnięciem naukowym w dziedzinie biotechnologii na skalę światową, w którym Zakład miał swój udział było uzyskanie transgenicznego knurka TG 1154, którego narodziny miały miejsce 12 października 2003 roku na Fermie Trzody Chlewnej w Kostkowicach.

Osiągnięciem w hodowli było:

  1. wytworzenie polskiej owcy górskiej, która w roku 1952 uznana została za rasę
  2. wytworzenie odmiany rasowej owcy długowełnistej w typie pogórza;
  3. doskonalenie cech użytkowych krów rasy polskiej czerwonej oraz czerwono – białej;

Powołanie w Grodźcu samodzielnej placówki naukowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego – Kierunek 2:Uzyskanie przez Prezesa Zakładu lauru w kategorii "Innowacyjny projekt" w regionalnej edycji (woj. śląskie) konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji – 2008", a także nominacji do ogólnopolskiej edycji tego konkursu.

Paszoznawstwo i żywienie zwierząt gospodarskich,

Zagadnienie badawcze 23: Wartość pokarmowa materiałów paszowych z produkcji biopaliw i ich efektywność w żywieniu zwierząt.

Uzyskanie przez Prezesa Zakładu lauru w kategorii "Innowacyjny projekt" w regionalnej edycji (woj. śląskie) konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji – 2008", a także nominacji do ogólnopolskiej edycji tego konkursu.

Utworzenie w Kostkowicach Centrum Naukowo – Dydaktycznego Odnawialnych Źródeł Energii.

Uzyskanie patentów:

  1. rok 1973: nr P - 146100 Sposób szybkiego wykrywania niedoboru Mg u zwierząt, zwłaszcza u bydła
  2. rok 2013: nr P-390110 - Mieszanka ziół
  3. rok 2013: nr P-390109 – Sposób wytwarzania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych z nasion rzepaku oraz instalacja do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych z nasion rzepaku

Zgłoszenia patentowe:

  1. Zastosowanie w rejestratorach kompensacyjnych przekładni cięgnowej umożliwiającej prostoliniowy zapis wielkości logarytmicznych - Biuletyn Urzędu Patentowego, 4/162

 

 

 

Więcej w tej kategorii: « Historia Publikacje »