Rok 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

376/28 Hanczakowska E., Niwińska B., Grela E.R., Węglarzy K., Okoń K. (2014) Effect of dietary glutamine, glucose and/or sodium butyrate on piglet growth, intestinal environment, subsequent fattener performance, and meat quality, Czech J. Anim. Sci., 59 (10), 460-470.

375/27 Węglarzy K., Stekla J. Jesteś tym co jesz – czy warto pić mleko w aspekcie oporności organizmu, referat wygłoszony, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Bielsko-Biała, 29 października 2014 r.

374/26
Węglarzy K., Stekla J., Matros B. Wytłoki z owoców jako alternatywa dla kiszonki z kukurydzy, referat wygłoszony na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach, Opole, 27 października 2014 r.


373/25 Węglarzy K., Stekla J. Określenie wpływu granulatu z makuchem rzepakowym na parametry jakościowe mięsa karpia, referat wygłoszony na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach, Opole, 27 października 2014 r.

372/24 Węglarzy K., Reichel R., Matros B. (2014) Wstępne wyniki optymalizacji produkcji biogazu biogazowni Instytutu Zootechniki PIB Grodziec – Kostkowice. Problemy produkcji energii odnawialnej, w tym biogazu. Monografia. Wyd. ITP, Falenty-Warszawa, 106-112.

371/23 Węglarzy K., Skrzyżala I., Matros B., Pellar A. (2014) Innowacyjna agrobiogazownia w służbie zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, Zeszyty 36-38, 418-420.


370/22
Węglarzy K., Skrzyżala I., Matros B. (2014) Pierwsze wyniki badań opłacalności produkcji halowej suma afrykańskiego. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, Zeszyty 36-38, 410-412
.

369/21 Węglarzy K., Bereza M. (2014) Wyniki badań monitoringu jakości zbóż ekologicznych i wartość pokarmowa mieszanek dla świń utrzymywanych w warunkach gospodarstwa ekologicznego. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, Zeszyty 36-38, 226-229.

368/20 Węglarzy K., Pellar A. (2014) Wpływ ras i warunków utrzymania krów mlecznych na jakość mleka surowego. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, Zeszyty 36-38, 224-226.

367/19 Węglarzy K., Skrzyżala I. (2014) Produkcja mięsa jagnięcego i wołowego metodami ekologicznymi. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, Zeszyty 36-38, 218-221.

366/18 Węglarzy K., Stekla J. (2014) Wpływ napowietrzania wody stawowej na jej parametry fizykochemiczne i wyniki produkcji rybackiej. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, Zeszyty 36-38, 211-213.

365/17 Węglarzy K., Bereza M. (2014) Parametry i doświadczenia Agrobiogazowni Kostkowice w okresie rozruchu. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, Zeszyty 36-38, 64-66.

364/16
Węglarzy K., Skrzyżala I. (2014) Produkcja jagnięciny w warunkach ekologicznych. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, Zeszyty 36-38, 52-55.


363/15 Kuchtík J., Králičková Š., Zapletal D., Węglarzy K., Šustová K., Skrzyżala I. (2014) Changes in physico-chemical characteristics, somatic cell count, and fatty acid profile of Brown Short-haired goat milk during lactation, Animal Science Papers and Reports (w druku)


362/14 Węglarzy K., Fros-Pasz P. Wierzba energetyczna to nie woda w koszu. Wykład wygłoszony na XV Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki, 6-7 czerwca, Bielsko-Biała

361/13 Węglarzy K., Kajstura M. Moja praca nad aminokwasem w perspektywie nieznanego białka.  Wykład wygłoszony na XV Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki, 6-7 czerwca, Bielsko-Biała

360/12 Węglarzy K., Pellar A. Odchody zamienione w energię.  Wykład wygłoszony na XV Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki, 6-7 czerwca, Bielsko-Biała

359/11 Węglarzy K., Matros B. Co robi sum w biogazowni?  Wykład wygłoszony na XV Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki, 6-7 czerwca, Bielsko-Biała

358/10 Węglarzy K., Skrzyżala I. Hodowla owiec zmierza donikąd? Wykład wygłoszony na XV Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki, 6-7 czerwca, Bielsko-Biała

357/9 Węglarzy K. Wpływ energii produkowanej w gospodarstwie z odpadów rolniczych na poprawę jego rentowności. J. Agribus. Rural Dev. 1(31), 159-167.

356/8 Bielińska M., Kłopotek E., Węglarzy K. Chów gęsi w gospodarstwie ekologicznym. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia, Wyd. ZD IZ PIB Grodziec Śląski, 224-226.

355/7 Gornowicz E.,Węglarzy K., Bereza M. Chów drobiu grzebiącego zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia, Wyd. ZD IZ PIB Grodziec Śląski, 206-223.

354/6 Węglarzy K., Skrzyżala I. Kozy w gospodarstwie ekologicznym. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia, Wyd. ZD IZ PIB Grodziec Śląski, 199-205.

353/5 Matejska J., Węglarzy K., Skrzyżala I. Praktyczne wskazówki dotyczące produkcji zwierzęcej – owce. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia, Wyd. ZD IZ PIB Grodziec Śląski, 174-198.

352/4 Matejska J., Węglarzy K., Skrzyżala I., Stekla J. Ekologiczny chów trzody chlewnej. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia, Wyd. ZD IZ PIB Grodziec Śląski, 157-173.

351/3 Węglarzy K., Skrzyżala I., Bereza M. Bydło mięsne w gospodarstwie ekologicznym. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia, Wyd. ZD IZ PIB Grodziec Śląski, 140-156.

350/2 Węglarzy K., Bereza M.  Bydło mleczne w gospodarstwie ekologicznym. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia, Wyd. ZD IZ PIB Grodziec Śląski, 126-139.

349/1 Węglarzy K., Pellar A., Stekla J. Praktyczne wskazówki dotyczące produkcji roślinnej. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia, Wyd. ZD IZ PIB Grodziec Śląski, 26-31.


Rok 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


348/20 Węglarzy K. Ekologiczne może być ekonomiczne, wykład wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”, 18 kwietnia, Racibórz.

347/19 Węglarzy K. Innowacyjne wykorzystanie ciepła z Agrobiogazowni, wykład wygłoszony na Konferencji Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Koło w Krakowie, 06 lutego, Kraków.

346/18 Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Pietrzak M. Wpływ utrzymania krajowych gęsi odmian południowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego na jakość mięsa. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, Vol. 58 (3): 165-168.

345/17 Gornowicz E., Węglarzy K., Szablewski T. Jakość skorupy jaj pozyskanych metodami ekologicznymi. Wiadomości Zootechniczne, 4: (w druku)

344/16 Gornowicz E., Węglarzy K., Nowaczewski S. Rodzime gęsi odmian południowych-w chowie ekologicznym. IZ PIB, Balice, Instrukcja wdrożeniowa i-3: 44.


343/15 Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. Wybrane cechy fizyczne jaj kur utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. Polskie Drobiarstwo, 05: 8-12.


342/14 Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Bereza M. Kształtowanie jakości tuszek i mięsa kurcząt rzeźnych utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. XLI Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN pt. „Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu”, 02-03 lipca, Kraków: 294-295.


341/13 Gornowicz E., Lewko L. Węglarzy K., Pietrzak M. Wpływ utrzymania krajowych gęsi odmian południowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego na jakość mięsa. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rolnictwo ekologiczne-stan obecny i perspektywy rozwoju”. Techniki. Technologie. Produkcja Żywności, PIMR w Poznaniu, 2-4 października, Puszczykowo: 25.


340/12 Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L. Pietrzak M. Wykorzystanie bioróżnorodności drobiu w ekologicznej produkcji mięsa. (Nutzung der biovielfalt des geflugels In der oko-fleischproduktion). XVI Polsko-niemiecka Konferencja Naukowa „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich-praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość”. IZ-PIB w Krakowie, 16-17 października, Balice: 241-244.


339/11 Węglarzy K., Stekla J. Innowacyjne wykorzystanie ciepła biogazownii rolniczej, Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych, kwiecień 2013, Moskwa.


338/10 Węglarzy, K. Skrzyżala L., Matros B., Pellar A. Innowacyjna Agrobiogazownia w służbie zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego referat wygłoszony na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 24.09.2013 r., Opole

337/09 Węglarzy, K. Skrzyżala L., Matros B., Pierwsze wyniki badań opłacalności produkcji halowej suma afrykańskiego - referat wygłoszony na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 24.09.2013 r., Opole


336/08 Węglarzy K. Wczoraj i dziś Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski, wykład wygłoszony na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB, Grodziec – Łączka, 26. września 2013.

335/07 Węglarzy K.., Skrzyżala I., Matros B., Pellar A, Zasadność ekologiczna i ekonomiczna funkcjonowania Agrobiogazowni Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego Grodziec Śląski w Kostkowicach - referat wygłoszony na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 24.09.2013 r., Opole


334/06 Węglarzy K., Skrzyżala I., Matros M. Wstępne wyniki badania opłacalności produkcji halowej suma afrykańskiego - referat wygłoszony na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 24.09.2013 r., Opole.


333/05 Węglarzy K., Skrzyżala I. Ocena efektu ekologicznego na przykładzie agrobiogazowni Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego Grodziec Śląski. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Poznań, 2013, nr 4. s 218-222.


332/04 Węglarzy K. Efekt ekologiczny Agrobiogazowni w Kostkowicach – referat wygłoszony na V Forum Ekoenergetycznym Polkowice 2013, 12. 09. 2013r. Polkowice


331/03 Węglarzy K., Skrzyżala I. Czy salix viminalis poprawia bilans energetyczny kraju? Inżynieria Ekologiczna nr 33, s. 164-174. ISSN 2081-139X, Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej


330/02 Pellar A., Węglarzy K. Porównanie mleka pozyskiwanego tradycyjnie z mlekiem konwencjonalnym. Materiały XXI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła, Zakopane, 285


329/01 Węglarzy K., Stekla J., Pellar A. Opracowanie zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2012 roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 305-314
Rok 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


305/01 Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. Program „OWCA PLUS” w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej. Kalendarz 2012 z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, Związek Podhalan Odział Górali Śląskich, Istebna 2012, s. 51-62

306/02 Węglarzy K., Skrzyżala I. Prace nad uszlachetnianiem cakla w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym. Kalendarz 2012 z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, Związek Podhalan Odział Górali Śląskich, Istebna 2012, s. 63-72

307/03 Węglarzy K., Skrzyżala I. Porównanie owczarstwa krajowego z owczarstwem w Słowacji. Przegląd Hodowlany, marzec-kwiecień 2012, s. 16-19

308/04 Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. Mięso drobiowe z produkcji ekologicznej – koszty. Poster na Konferencji, maj 2012

309/05 Gornowicz E., Węglarzy K., Radziszewska J., Bereza M. Jakość cech fizycznych mięsa gęsi wybranych stad zachowawczych. Poster na Konferencji, maj 2012

310/06 Szczurek W., Węglarzy K., Księżak J., Hanczakowska E. Nasiona łubinu wąskolistnego jako składnik białkowy mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów. Materiały X Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Łubinowego, II Ogólnopolskiej Konferencji Roślin Strączkowych. 29.05-1.06, Zakopane, W42.

311/07 Hanczakowska E., Węglarzy K., Księżak J., Szczurek W. Zastąpienie poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO różnymi odmianami nasion łubinu wąskolistnego w żywieniu loch i odsadzonych prosiąt. Materiały X Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Łubinowego, II Ogólnopolskiej Konferencji Roślin Strączkowych. 29.05-1.06, Zakopane W49.

312/08 Węglarzy K., Bereza M. Zielona produkcja z odpadów produkcji zwierzęcej. Odnawialne źródła energii w rolnictwie i ochronie środowiska. Monografia pod red. E. Greli i E. Kowalczuk-Vasilev, Lublin-Susiec, 30.05-01.06.2012, 37-53.

313/09 Węglarzy K., Bereza M.,Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24), 253-262.

314/10 Węglarzy K., Stekla J. Using of renewable energy to improve efficiency of agricultural farm. Wykład wygłoszony w ramach EU Sustainable Energy Week na Energy in rural and mountain areas, Bruksela, 19.06.2012 r

315/11 Węglarzy K., Pellar A. Wpływ rasy i warunków utrzymania krów mlecznych na jakość mleka surowego. Referat na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 20 września 2012 r., Opole.

316/12.Węglarzy K., Bereza M. Wyniki badań monitoringu jakości zbóż ekologicznych i wartość pokarmowa mieszanek dla świń utrzymywanych w warunkach gospodarstwa ekologicznego. Referat na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 20 września 2012 r., Opole.

317/13 Węglarzy K., Skrzyżala I. Porównanie jakości mięsa jagnięcego i wołowego produkowanego metodami ekologicznymi. Referat na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 20 września 2012 r., Opole.

318/14 Węglarzy K., Stekla J. Wpływ napowietrzania wody stawowej na jej właściwości fizykochemiczne i wyniki produkcji rybackiej. Referat na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 20 września 2012 r., Opole.

319/15 Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. Wpływ żywienia, w tym, dodatków ziołowych, na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa drobiowego i jaj. MRiRW, Warszawa-Falenty, 356-363.

320/16 Gornowicz E., Węglarzy K., Radziszewska J., Bereza M. Jakość cech fizycznych mięsa gęsi wybranych stad zachowawczych. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce. XXXVII Dni Przemysłu Mięsnego, 17 maja 2012 r., Warszawa, 35-36.

321/17 Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012). Kształtowanie się kosztów ekologicznej produkcji drobiarskiej/ Tredns in the costs of organic poultry production. XXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej - Praktyka Drobiarska Nauce”, 12-14 września 2012 r., Kołobrzeg, 182-183.

322/18 Hanczakowska E., Węglarzy K. Makuch rzepakowy w mieszankach z dodatkiem jodu, ksylanazy lub fitazy w tuczu świń. Roczniki Naukowe Zootechniki, t. 39, z. 1, 105-117.

323/19 Śliwiński B., Brzóska F., Węglarzy K., Bereza M. Effect of silage from maize and strip-cropped sorghum and maize on dairy cow`s yield and milk composition. Annals of Animal Science, vol. 12, no. 3, 367-379.

324/20 Hanczakowska E., Węglarzy K., Bereza M. Effectiveness of rapeseed Press cake (RPS) in sow feeding in two production cycles. Annals of Animal Science, vol. 12, no. 1, 95-104.

325/21 Węglarzy K., Skrzyżala I. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji energii elektrycznej z biomasy na przykładzie agrobiogazowni w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski. Referat na XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju”, 3-5.10.2012 r., Puszczykowo.

326/22 Węglarzy K., Skrzyżala I. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji energii elektrycznej z biomasy na przykładzie agrobiogazowni w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 4/2012, 177-182.

327/23 Węglarzy K. Modelowe przetwarzanie odpadów produkcyjnych w zieloną energię. Referat wprowadzający na XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska”, 15-16 listopada 2012 r., Szczyrk.

328/24 Węglarzy K., Skrzyżala I. Czy Salix viminalis poprawia bilans energetyczny kraju? Materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zapobieganie za­nie­czysz­cze­niu, prze­kształ­caniu i de­gra­da­cji środowiska”, 15-16 listopada 2012 r., Szczyrk, 76-77


Rok 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


251/1 Węglarzy K., Matejska J. Slaughter value of finishers – crossbred of conservative breed sows and Duroc boars, grown on organic farm. Book of abstracts of 2nd International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 26–28 May 2011 Bydgoszcz, 45.

252/2 Węglarzy K., Pellar A. Quality of milk and chosen products from organic farm of Experimental Station in Grodziec Slaski. Book of abstracts of 2nd International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 26–28 May 2011 Bydgoszcz, 46.

253/3 Węglarzy K., Stekla J. Influence of feeding with rapes pressed cake feed on MUFA and PUFA content in commercial carp meat. Book of abstracts of 2nd International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 26–28 May 2011 Bydgoszcz, 47.

254/4 Węglarzy K., Bereza M. Agrobiogazownia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Grodźcu Śląskim. Wykład wygłoszony w ramach 13 th Junior Eco – Expert Project, Cieszyn 28.07.2011 r.

255/5 Węglarzy K., Pellar A. Organizmy modyfikowane genetycznie. Wykład wygłoszony na XII Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej, 27–28.05.2011 r.

256/6 Węglarzy K., Stekla J. In vitro. Wykład wygłoszony na XII Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej, 27–28.05.2011 r.

257/7 Węglarzy K., Bereza M. Agrobiogazownia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Grodźcu Śląskim. Wykład wygłoszony na XII Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej, 27–28.05.2011 r.

258/8 Niwińska B., Hanczakowska E., Węglarzy K. Efektywność odchowu cieląt otrzymujących dodatek glutaminy i glukozy do pasz zawierających maślan sodu. Materiały XL Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt KNZ-PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie”, Piechowice, 15–17.06.2011 r. 38-39.

259/9 Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Węglarzy K., Hanczakowski P. Wykorzystanie produktów ubocznych produkcji biopaliw: makuchu rzepakowego i glicerolu w żywieniu prosiąt. Materiały XL Sesji Naukowej Komisji Zywienia Zwierząt KNZ-PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie”, Piechowice, 15–17.06.2011 r. 56-57.

260/10 Hanczakowska E., Niwińska B., Węglarzy K. Wpływ dodatku do paszy maślanu sodu, glutaminy i glukozy na wskaźniki odchowu prosiąt i następcze działanie tych dodatków na wyniki tuczu. Materiały XL Sesji Naukowej Komisji Zywienia Zwierząt KNZ-PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie”, Piechowice, 15–17.06.2011 r. 128-129.

261/11 Hanczakowska E., Niwińska B., Węglarzy K. Wpływ dodatku glutaminy i glukozy do paszy zawierającej maślan sodu na wskaźniki odchowu prosiąt i następcze działanie tych dodatków na wyniki tuczu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt, LXII, 580, 189-197.

262/12 Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Węglarzy K. Wykorzystanie produktów ubocznych produkcji biopaliw: makuchu rzepakowego i glicerolu w żywieniu prosiąt. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt, LXII, 580, 199-206.

263/13 Niwińska B., Hanczakowska E., Węglarzy K. Efektywność odchowu cieląt otrzymujących dodatek glutaminy i glukozy do pasz zawierających maślan sodu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt, LXII, 580, 353-364.

264/14 Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. Agrobiogazownia jako alternatywa dla rolnictwa. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej n.t. “Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”, 12–14 października 2011 r. Puszczykowo – referat wygłoszony

265/15 Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. „Użytkowanie mięsne owiec w warunkach gospodarstwa ekologicznego”. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej n.t. “Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”, 12–14 października 2011 r. Puszczykowo – referat wygłoszony

266/16 Niwińska B., Hanczakowska E., Węglarzy K. Efektywność wychowu cieląt otrzymujących pasze wzbogacone w glutaminę, glukozę lub maślan sodu. Roczniki Naukowe Zootechniki. 38,1, 61-72.

267/17 Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A.  „Program Owca plus w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej”. Materiały Konferencji naukowo-technicznej, 21–22 czerwca 2011 r. Kołuda Wielka „Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym” Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Kraków 2011 r. s. 26 -27

268/18 Węglarzy K., Skrzyżala I.  „Porównanie owczarstwa krajowego z owczarstwem w Słowacji”, Materiały Konferencyjne: LXXVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, referat plenarny w Sekcji „Chowu i Hodowli Owiec i Kóz”, 14-16 września 2011 r. Poznań, „Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji”, Poznań 2011 r. s. 130-131

269/19 Węglarzy K., Bereza M. „Parametry Agrobiogazowni Kostkowice na podstawie zebranych doświadczeń w okresie rozruchu”. Referat na Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach, Opole 23 września 2011 r.

270/20 Węglarzy K, Skrzyżala I. „Produkcja jagnięciny w warunkach ekologicznych”. Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach, Opole 23 września 2011 r. (referat wygłoszony)

271/21 Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. „Agrobiogazownia w Kostkowicach. Pierwsze doświadczenia”. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2011, Vol. 58/4, s.189-192

272/22 Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. „Użytkowanie mięsne owiec w warunkach gospodarstwa ekologicznego”. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2011, Vol. 58/4, s. 193-197

273/23 Węglarzy K., Bereza M., Pellar A., Stekla J. Опытработызаводапопроизводствубиотоплимавсельскомхозяйстве. Научно-техническийпрогрессвживотноводстве – инновационныетехнологииимодернивациявотрасли. борникнаучныхтрудов, Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych, Tom 22, cz. 1, s.264-269

274/24 Węglarzy K., Bereza M., Pellar A., Stekla J. Модельнаябиогазоваяустановкаиеевлияниенаулучшениевнешнейсреды. Научно-техническийпрогрессвживотноводстве – инновационныетехнологииимодернивациявотрасли. Сборник научных трудов, Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych, Tom 22, cz. 3, s.222-227

275/25 Gronowicz E., Węglarzy K., Lewko L., Bereza M. Effect of organic farming of hens on physical characteristics of eggs. Artykuły szkoleniowe dla Q proceedings of the 5th international conference on the quality and safety in food production chain. Wrocław 19-20 wrzesień 2011 r. s. 58

276/26 Gronowicz E., Węglarzy K., Bereza M. Physical characteristics of eggs produced by organic methods. Product development & quality assurance, Wrocław 2011 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, cz.3, s. 203-212

277/27 Hrycyniak I., Janiniwicz I., Grynżewski N., Węglarzy K. Uzyskiwanie dodatkowej produkcji ryb poprzez racjonalne wykorzystanie pasz naturalnych w stawach. Wiadomości zootechniczne, XLIX, 2(269), 53-60.

278/28 Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. Program „OWCA PLUS” w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej. Wiadomości zootechniczne, XLIX, 3(270). s. 27-35.

279/29 Węglarzy K., Stekla J. Wyniki badań zmierzające do niwelacji skutków występowania chorób karpia. Prace Komisji Naukowych (2009) – PAN oddział w Katowicach, Katowice 2011, Zeszyt 34-35, s. 60-62

280/30 Węglarzy K., Ostruszka A. Zmiany zawartości metali ciężkich w glebie pastwiska w Grodźcu Śląskim wzdłuż drogi DK1. Prace Komisji Naukowych (2009) – PAN oddział w Katowicach, Katowice 2011, Zeszyt 34-35, s. 71-74

281/31 Węglarzy K., Skrzyżala I. Badania porównawcze ekologicznego i konwencjonalnego systemu utrzymania owiec.Prace Komisji Naukowych (2009) – PAN oddział w Katowicach, Katowice 2011, Zeszyt 34-35, s. 77-79

282/32 Węglarzy K., Skrzyżala I. Proekologiczna technologia produkcji żywca wieprzowego. Prace Komisji Naukowych (2009) – PAN oddział w Katowicach, Katowice 2011, Zeszyt 34-35, s. 79-81

283/33 Węglarzy K., Pellar A. Wstępne wyniki wdrożenia systemu technologii mleka funkcjonalnego i wołowiny kulinarnej na podstawie badań własnych. Prace Komisji Naukowych (2009) – PAN oddział w Katowicach, Katowice 2011, Zeszyt 34-35, s. 99-102

284/34 Węglarzy K., Skrzyżala I., Bereza M., Pellar A. Agrobiogazownia w Kostkowicach przykładem dla zrównoważonego rolnictwa gmin. Prace Komisji Naukowych (2010) – PAN oddział w Katowicach, Katowice 2011, Zeszyt 34-35, s. 109-111

285/35 Węglarzy K., Stekla J. Agrorafineria Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim. Prace Komisji Naukowych (2010) – PAN oddział w Katowicach, Katowice 2011, Zeszyt 34-35, s. 112-114

286/36 Węglarzy K., Bereza M. Modyfikacja składu mineralnego mleka krów poprzez zastosowanie w żywieniu mieszanki ziół suchych. Prace Komisji Naukowych (2010) – PAN oddział w Katowicach, Katowice 2011, Zeszyt 34-35, s. 121-124

287/37 Węglarzy K., Pellar A. Porównanie wybranych parametrów mleka ekologicznego i konwencjonalnego. Prace Komisji Naukowych (2010) – PAN oddział w Katowicach, Katowice 2011, Zeszyt 34-35, s. 124-127

288/38 Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. Ocena jakości jaj oraz analiza efektywności ekonomicznej ich pozyskiwania w aspekcie rolnictwa ekologicznego. Wyniki badań zakresu rolnictwa ekologicznego w 2010 roku. Wydawnictwo MRiRW, Warszawa-Falenty, 275-284

289/39 Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich – praktyczne wskazówki. 5. Drób grzebiący. Poradnik Rolnika Ekologicznego, Wyd. IZ PIB Kraków, 216-235

290/40 Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. Mięso drobiowe pozyskane metodami ekologicznymi – zalecenia odchowu kurcząt. Broszura upowszechnieniowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 22

291/41 Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. Wymogi rolnictwa ekologicznego a chów kur nieśnych. Broszura upowszechnieniowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, 20

292/42 Bereza M., Węglarzy K. Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich – praktyczne wskazówki. Trzoda chlewna. Poradnik Rolnika Ekologicznego, Wyd. IZ PIB Kraków, 177-179

293/43 Węglarzy K., Bereza M. Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich – praktyczne wskazówki. Bydło mleczne. Poradnik Rolnika Ekologicznego, Wyd. IZ PIB Kraków, 137-155

294/44 Węglarzy K., Bereza M., Stekla J. Jakość produktów ekologicznych. Poradnik Rolnika Ekologicznego, Wyd. IZ PIB Kraków, 244-252

295/45 Węglarzy K., Białek-Brodocz M., Pellar A. Aspekty ekonomiczne produkcji roślinnej. Poradnik Rolnika Ekologicznego, Wyd. IZ PIB Kraków, 111-118

296/46 Węglarzy K., Pellar A., Stekla J. Praktyczne wskazówki dotyczące produkcji roślinnej. Poradnik Rolnika Ekologicznego, Wyd. IZ PIB Kraków, 244-252

296/46 Węglarzy K., Skrzyżala I., Bereza M. Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich – praktyczne wskazówki. Owce. Poradnik Rolnika Ekologicznego, Wyd. IZ PIB Kraków, 191-215

297/47 Węglarzy K., Skrzyżala I., Bereza M. Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich – praktyczne wskazówki. Bydło mięsne. Poradnik Rolnika Ekologicznego, Wyd. IZ PIB Kraków, 156-176

298/48 Węglarzy K. Wspólna Polityka Rolna – projekt zmian i nowych ustaleń na lata 2014-2020. Wiadomości Zootechniczne, XLIX, 4, 77-80

299/49 Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. Program „Owca Plus” w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej. Mat. Konferencji Naukowo-Technicznej „Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz z Polsce w ujęciu regionalnym” Kołuda Wielka, 21-22.06.2011, 26-27

300/50 Ligaszewski M., Węglarzy K., Bereza M., Stekla J. Zastosowanie granulatu Polkarp w celu poprawy wartości dietetycznej mięsa karpia towarowego (Cyprinus carpio L.) w ostatnim trzecim roku cyklu produkcyjnego. Instrukcja wdrożeniowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, 20

301/51 Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. Program „Owca Plus” w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej. Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa 2012. Wyd. Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich, 51-62

302/52 Węglarzy K., Stekla J. Gospodarka rybacka na terenach objętych ochroną przez program Natura 2000. Przyrodnik Ustroński, 10, 141-146

303/53 Węglarzy K., Bereza M., Pellar A., Stekla J. MOДЕЉНАЯ БИОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА АЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. НАУЧН-ТЕХНИУЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ЖИВОТНОВОДСТВЕ- ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В ОТРАСЛИ, СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, tom 22, Частъ 1, Подольск.

304/54 WęglarzyK., PellarA., SteklaJ. ОПЫТ РАБОТЫ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОТОПИВА В СЕЛЪСКООМ ХОЗЯЙСТВЕ. НАУЧН-ТЕХНИУЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ЖИВОТНОВОДСТВЕ- ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В ОТРАСЛИ, СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, tom 22, Частъ 1, Подольск.


Rok 2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


215/1 Węglarzy K. Lactation productivity of dairy cows as affected by the length of preceding dry period. Animal Science Papers and Reports, 27(4), s. 303-310.

216/2 Węglarzy K. Effect of lead, cadmium, cooper and zinc content in soil on their deposition in pasture sward as well as in the products and tissues of the cows grazed on pasture. Journal of Food, Agriculture and Environment, Vol. 8(1), s. 132-140.

217/3 Węglarzy K. Effect of contents of main heavy metals in soil on their deposition in the grass, milk and chosen tissues of sheep. Vyzkum v chovu skotu, Rapotin, 1/2010, s. 38-47.

218/4 Węglarzy K., Klęczek Cz., Bereza M., Pellar A. Znaczenie zastosowania świeżych ziół w żywieniu bydła mlecznego. XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Materiały konferencyjne, s. 218-227.

219/5 Bilik K., Węglarzy K., Łopuszańska-Rusek M. Wpływ ekologicznego i normatywnego żywienia krów rasy czb na produkcyjność i skład mleka. XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Materiały konferencyjne, s. 232-233.

220/6 Bilik K., Węglarzy K., Łopuszańska-Rusek M. Ekologiczne żywienie krów mlecznych z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB. XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Materiały konferencyjne, s. 173-191.

221/7 Węglarzy K. Продолжительность продуктивности и причины браковки молочных коров на примере опытного хозяйства Института Зоотеххнии. Федеральное агенство по оъразованию гоувпо „Марийский государственный университет аграрно – ехнологический институт”. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения Научное издание, Выпуск XII, Йошкар-Ола, s. 115-120.

222/8 Ligaszewski M., Węglarzy K., Stekla J. Wpływ żywienia karpia (Cyprinus carpio L) granulatem z makuchu rzepakowego na profil wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) i zawartość składników tłuszczu surowego w jego mięsie. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku”, 26–27 kwietnia 2010 r.

223/9 Hanczakowska E., Węglarzy K., Bereza M. Wpływ makuchu rzepakowego na wskaźniki reprodukcyjne loch. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku”, 26–27 kwietnia 2010 r.

224/10 Bulla J., Golian J., Szarek J., Weglarzy K., Skrzyżala I. Safety and quality control of the animal food products (Theory and Practice). Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku”, 26–27 kwietnia 2010 r.

225/11 Bielińska H., Węglarzy K. Wpływ żywienia gęsi białych kołudzkich mieszanką z udziałem ddgs z kukurydzy na wskaźniki wartości rzeźnej. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania”, 26-27 kwietnia 2010 r., s. 305-306.

226/12 Matejska J., Węglarzy K. Wyniki opasu i jakości tusz jagniąt mieszańców pochodzących z krzyżowania tryków rasy czarnogłówka z maciorkami owcy pogórza, polskiej owcy górskiej i linii mięsnej w warunkach rolnictwa ekologicznego. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku - nowe aspekty gospodarowania”, 26–27 kwietnia, s. 323-327.

227/13 Matejska J., Węglarzy K. Wpływ wielkości pastwiska w koszarowym systemie utrzymania owiec na wyniki tuczu prowadzonego w gospodarstwie ekologicznym. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania”, 26–27 kwietnia 2010 r., s. 327-331.

228/14 Hanczakowska E., Węglarzy K., Szymczyk B., Hanczakowski P. Effect of adding crude or refined glycerol to pig diets on fattening performance, nutrient digestibility and carcass evaluation. Annals of Animal

229/15 Węglarzy K. Monografia 65-lecia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski, ss. 448.

230/16 Węglarzy K. Rolnictwo XXI wieku - nowe aspekty gospodarowania, monografia, ss. 340.

231/17 Węglarzy K., Hanczakowska E., Pietras M., Hanczakowski P. Wykorzystanie makuchu rzepakowego i glicerolu w tuczu świń. Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2, s. 169-177.

232/19 Węglarzy K. Rolnictwo XXI wieku - nowe aspekty gospodarowania, monografia, ss. 340.

233/20 Węglarzy K. Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski Spółka z o.o. Monografia Jubileuszu 60-lecia Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, Kraków, 131-141.

234/21 Węglarzy K., Bereza M. Gospodarstwa ekologiczne jako alternatywa dla gospodarstw konwencjonalnych w aspekcie opłacalności produkcji. Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego. Monografia Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, pod red. naukową S. Sokołowskiej i A. Bisagi, 175-198.

235/22 Węglarzy K., Bereza M. The influence of herbs in a feed dose on the content of bioavailable silicon in cow`s milk. Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol 8 (3&4), 488-493.

236/23 Węglarzy K., Skrzyżala I., Matros B. Odnawialne źródła energii w gminie. Materiały konferencyjne „Energia odnawialna – szansą dla rozwoju gmin”, 5-18.

237/24 Węglarzy K., Białek-Brodocz M., Stekla J. Agrorafinerie szansą rozwoju gospodarstw i gmin. Materiały konferencyjne „Energia odnawialna - szansą dla rozwoju gmin”, 19-26.

238/25 Węglarzy K., Bereza M., Mikler W., Pellar A. Biogazownia rolnicza elementem zrównoważonego rozwoju gminy. Materiały konferencyjne „Energia odnawialna – szansą dla rozwoju gmin”, 27-34.

239/26 Węglarzy K., Podkówka W. Agrobiogazownia. ss. 156.

240/27 Węglarzy K., Pellar A. Evaluation of the milk and milk products quality from organic production in Jaworze farm of Experimental Station in Grodziec Śląski. Poster na 2-gim Niemiecko-Polskim Forum dotyczącym Eko-Innowacji w dniach 24–25 listopada 2010 roku.

241/28 Węglarzy K., Stekla J. Analysis of biodiesel production results in Agrorefinery in Kostkowice. Poster na 2-gim Niemiecko-Polskim Forum dotyczącym Eko-Innowacji w dniach 24–25 listopada 2010 roku.

242/29 Węglarzy K., Ligaszewski M., Krazhan S., Stekla J., Pellar A. Carp feeding influence on high fatty acids profile. РИБОГОСПОДАРСЬКАНАУКАУКРАЇНИ, nr 3/2010, 53-55.

243/30 Węglarzy K. Heavy metals content in soil and pastureland in Śląsk Cieszyński region. Annals on Animal Science (w druku).

244/31 Węglarzy K., Bereza M. Study on the possibilities of limiting the technological groups of lactating cows kept in the loose housing system. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.8 (384), 902-907.

245/32 Węglarzy K., Stekla J. Ograniczone możliwości produkcyjne stawów w obszarze Natura 2000. Przyrodnik Ustroński (w druku).

246/33 Węglarzy K., Bereza M. Modyfikacja składu mineralnego mleka krów poprzez zastosowanie mieszanki suchych ziół. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

247/34 Węglarzy K., Pellar A. Porównanie wybranych parametrów mleka ekologicznego i konwencjonalnego. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

248/35 Węglarzy K., Stekla J. Wyniki wdrożenia agrorafinerii przydatne dla rolników i gmin. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

249/36 Węglarzy K., Skrzyżala I. Agrobiogazownia w Kostkowicach przykładem dla zrównoważonego rolnictwa gmin. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

250/37 Węglarzy K., Białek-Brodocz M., Stekla J. Produkcja biopaliw sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Agrorafinerii w Kostkowicach należącej do ZD IZ PIB Grodziec Śląski (2008–2010). Wiadomości Zootechniczne, R. XLVIII, 2-3: 41-45.


Rok 2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

182/1 Bilik K., Choroszy Z., Borowiec F., Węglarzy K., Kowalczyk J. Effect of feeding intensity and type of roughage fed to Limousin bulls in the finishing period on slaughter traits and fatty acid profile of meat. Journal of Animal and Feed Sciences. Vol. 9, Nr 2, s. 143-155.

183/2 Węglarzy K., Skrzyżala I., Szarek J., Chów i hodowla bydła mięsnego w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski. Prace i Materiały Zootechniczne” nr 67, s. 89-97.

184/3 Węglarzy K. Effect of dry period length on dairy cows production level. Prace i Materiały Zootechniczne nr 67, s. 218.

185/4 Węglarzy K., Bereza M., Szarek J. Badania porównawcze nad przydatnością opasania buhajków systemem tradycyjnym lub mieszanką pełnodawkową (TMR). Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 5, nr 4, s. 133-144.

186/5 Węglarzy K., Bereza M., Szarek J. Wpływ częstości doju na wydajność i skład mleka krów za pierwsze 100 dni laktacji. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego t. 5, nr 2, s. 91-100.

187/6 Węglarzy K., Mikler W., Ostruszka A. Biogazownia - sposób na kłopotliwe produkty uboczne hodowli zwierząt gospodarskich. Przyrodnik Ustroński. Z. 8, s. 85-86.

188/7 Węglarzy K., Stekla J. Czy możemy pomóc klimatowi? Przyrodnik Ustroński. Z. 8, s. 87-94.

189/8 Ligaszewski M., Węglarzy K., Fiema J., Łysak A. Correlation between some of chemical composition elements of zooplankton as well as production efficiency and qualitative composition of high fatty acids profile in carp meat”. Ribogospodarska Nauka Ukrainy Nr 3/2009, s. 21-32.

190/9 Bilik K., Węglarzy K., Choroszy Z. Wpływ intensywności żywienia buhajków rasy Limousin na wskaźniki produkcyjne i właściwości dietetyczne mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., T. 36, z. 1, s. 63-73.

191/10 Węglarzy K., Wawrzyńczak S., Bereza M. Proekologiczna technologia produkcji żywca wieprzowego na przykładzie Fermy Trzody Chlewnej w Gospodarstwie Kostkowice. Wydawnictwo własne Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Zootechniki, ss. 34.

192/11 Węglarzy K., Skrzyżala I. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji biopaliw na przykładzie Agrorafinerii Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering Vol. 54 (4), Poznań 2009 r. (ISSN 1642-686X), s. 156-163.

193/12 Węglarzy K. Sześćdziesięciopięciolecie Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim. Kalendarz Rolników na 2010 rok. Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, s. 163-168.

194/13 Węglarzy K. Длительность продукции и причины браковки молочных коров на примере опытного хозяйства Института Зоотехники.

195/14 Węglarzy K., Skrzyżala I., Stekla J. Intensive milk production and cow heifer breeding. Potravinarstvo 4(3), s. 82-84.

196/15 Węglarzy K., Bereza M. GMO strach czy zagrożenie? Prace Komisji Naukowych Polska Akademia Nauk Odział w Katowicach. Z. 33, s. 172-173.

197/16 Węglarzy K., Bereza M., Stekla J., Jaworska B., Pellar A. Utrzymanie i żywienie bydła mlecznego w eksperymentalnej oborze Kostkowice. Prace Komisji Naukowych Polska Akademia Nauk Odział w Katowicach. Z. 33, s. 173-175.

198/17 Węglarzy K., Bereza M. Wpływ doju trzykrotnego na wydajność i skład mleka. Prace Komisji Naukowych Polska Akademia Nauk Odział w Katowicach. Z. 33, s. 175-176.

199/18 Węglarzy K., Stekla J. Agrogazownia w ochronie środowiska rolniczego. Wiadomości Zootechniczne, XLVII, 3(262), s. 59-67.

200/19 Bielińska H., Węglarzy K., Badowski J., Kłos K. Slaughter value of White Kołuda geese fed a diet containing rapeseed expeller. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009 r. Poster.

201/20 Bilik K., Węglarzy K., Borowiec F ., Łopuszańska-Rusek M. Effect of feeding intensity and type of roughage fed to Limousin bulls in the finishing period on slaughter traits and FA profile of meat. Ann. Anim. Sci., 9, 2, s. 143-155.

202/21 Hańczakowska E., Węglarzy K., Świątkiewicz M. The use of the rapeseeds press cake in feeding of pregnant and lactating sows. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009 r.

203/22 Węglarzy K., Bereza M., Dejer L., Jakubowski M., Niwińska B., Andrzejewski M., Bilik K., Strzetelski J., Kaczor A. Nowoczesne systemy produkcji mleka wysokiej jakości. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 61.

204/23 Węglarzy K., Bereza M., Skrzyżala I., Mikler W., Siąkała M., Żabiński T. Wykorzystanie energii odnawialnych w rolnictwie. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 39.

205/24 Węglarzy K., Skrzyżala I. Badania porównawcze ekologicznego i konwencjonalnego systemu utrzymania owiec. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

206/25 Węglarzy K., Skrzyżala I. Proekologiczna technologia produkcji żywca wieprzowego. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

207/26 Węglarzy K., Stekla J. Wyniki badań zmierzających do niwelacji występowania chorób karpia. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

208/27 Węglarzy K., Pellar A. Wstępne wyniki wdrożenia systemu technologii mleka funkcjonalnego i wołowiny kulinarnej na podstawie badań własnych (Grant GZR7 2007C/06768). Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

209/28 Węglarzy K., Ostruszka A. Wyniki badań sprawdzających poziom metali ciężkich na użytkach zielonych w Grodźcu Śląskim po zmianach systemu komunikacyjnego. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

210/29 Węglarzy K., Skrzyżala I. Przygotowany i wygłoszony na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju” wykład nt. „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji biopaliw na przykładzie Agrorafinerii Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim”. Poznań – Puszczykowo, 08.10.2009 r.

211/30 Węglarzy K., Skrzyżala I. Przygotowany i wygłoszony na Konferencji „Władze lokalne i ich przeciwdziałanie zmianom klimatycznym” wykład nt. „Mała agrorafineria w każdej gminie”. Konferencja zorganizowana przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli i Urząd Miasta Częstochowa, Częstochowa, 16.10.2009 r.

212/31 Węglarzy K. Przygotowany i wygłoszony na Konferencji nt. „Władze lokalne i ich przeciwdziałanie zmianom klimatycznym” wykład pt. „Alternatywne źródła energii odnawialnej” Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Kraków, 16.10.2009 r.

213/32 Węglarzy K. Przygotowany i wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Osiągnięcia naukowe a praktyka zootechniczna” wykład pt. „Alternatywne źródła energii odnawialnej” Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Kraków, 17.10.2009 r.

214/33 Węglarzy K., Bereza M. Zmiany zawartości metali ciężkich w glebie pastwiska w Grodźcu Śląskim wzdłuż drogi DK1. Konferencja w Karpaczu, grudzień 2009 r.