BIOGAS&EE
Historia

Historia

To grodziecki zamek – rycerska siedziba dawnych panów wsi, który według tradycji powstał w roku 1542. Tradycja mówi, że zagrożenie tureckim najazdem stało się powodem wystawienia w miejscu starego, nowego i lepiej umocnionego murowanego dworu w Grodźcu przez Macieja Grodzieckiego. Jego budowa miała być ukończona przez syna Macieja, Henryka w 1580 r. Historia rolnictwa w Grodźcu rozpoczyna się wraz z powstaniem zamku, pierwszej siedziby Zakładu, a tradycja kontynuowana do dnia dzisiejszego…

„Grodziec (Grodietz), należące do barona Fryderyka von Kalischa dobra i wieś ze starym pańskim zamkiem, własną parafią św. Bartłomieja i katolicką szkołą pod bielskim archiprezbiteriatem, na Cesarskiej drodze z Cieszyna do Bielska, nad rzeczką Sliwaniec i górą Gurka, 3/4 mili (5,7 km) na wschód od miasta i stacji pocztowej w Skoczowie(…) Gleba orna nadaje się do uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa. Wielkość powierzchni wynosi 661 jochów, 503 sążni kw. gruntów uprawnych (ok. 382 ha); 11 jochów, 1280 sążni kw. stawów pod uprawy rolne (ok. 64 ha); 95 jochów, 702 sążni kw. pod trawy siane (ok. 55 ha); 61 jochów, 750 sążni kw. łąk, (ok. 35 ha); 45 jochów, 1501 sążni kw. ogrodów (ok. 26 ha); 107 jochów, 1223 sążni kw. pastwisk (ok. 62 ha); i 516 jochów, 1310 sążni kw. zalesień (ok. 297 ha).”

ks. Reginald Kneifl „Topografia cesarsko-królewskiej części Śląska”

Oś czasu

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai w swojej ponad 70-cio letniej historii ma znaczący wkład w osiągnięcia nauk zootechnicznych i przyrodniczych, w kształtowanie wielu uczonych i praktyków. Czerpiąc z tradycji i doświadczeń starano się sprostać kolejnym wyzwaniom współczesnej nauki i rolnictwa. Zespół naukowo-produkcyjny Grodźca swój plan zawsze ukierunkowywał na realizację potrzeb praktyki rolniczej.