Karp z Roztropic już w sprzedaży!!

Karp z Roztropic już w sprzedaży!!

13.12.2019

Święta za pasem, zapraszamy do zakupu „roztropickiego” karpia handlowego i kroczka.

Sprzedaż ryby żywej, kroczka: 662 284 978

Sprzedaż ryby przetworzonej (patroszonej, tuszek, filetów, płatów): 662 284 982