Nasze produkty

Nasze produkty

Chów suma prowadzi się w zaadaptowanym budynku poprodukcyjnym z recyrkulacyjnym obiegiem wody, a ciepło do ogrzewania wody technologicznej pochodzi z zakładowej biogazowni rolniczej. Produkcja ryb w obiegu recyrkulacyjnm pozwala na ograniczenie wpływu niekorzystnych zewnętrznych czynników środowiskowych. Mięso suma afrykańskiego zawiera niską zawartość tłuszczu (3,9%), wysoką zawartość białka (18%) oraz nie zawiera ości śródmięśniowych. Prowadzimy całoroczną sprzedaż suma żywego, patroszonego, tuszek, filetów oraz suma wędzonego. Kontakt pod numerem telefonu 662 284 982.

Prowadzimy całoroczną sprzedaż cieląt rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, polskiej-czerwonej oraz prosiąt. Cena uzależniona jest od wieku i rasy. Kontakt pod numerem telefonu 662 284 964.

  • Cielęta rasy hf i pc
    Cielęta rasy hf i pc
    850.00 zł

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami

phone icon

Telefon

33 815 40 26 33 815 41 06
fax-icon

Fax