Nasze produkty

Nasze produkty

Sum jest egzotyczną rybą o doskonałych walorach smakowych, która wzbogaciła asortyment ryb stawowych oferowanych przez Zakład. Chów prowadzi się w zaadaptowanym budynku poprodukcyjnym z recyrkulacyjnym obiegiem wody, a ciepło do ogrzewania wody technologicznej pochodzi z zakładowej biogazowni rolniczej. Optymalna temperatura chowu mieści się w zakresie 25-28 oC. Największym problemem w chowie i hodowli suma jest duża wrażliwości na stres i kanibalizm, dlatego sumom zapewnia się warunki bezstresowej produkcji. produkcja ryb w obiegu recyrkulacyjnm pozwala na ograniczenie wpływu niekorzystnych zewnętrznych czynników środowiskowych. Mięso suma afrykańskiego zawiera niską zawartość tłuszczu (3,9%), wysoką zawartość białka (18%) oraz nie zawiera ości śródmięśniowych. Prowadzimy całoroczną sprzedaż suma żywego, patroszonego, tuszek, filetów oraz suma wędzonego.

Prowadzimy całoroczną sprzedaż cieląt rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz polskiej-czerwonej. Cena uzależniona jest od wieku i rasy cielęcia.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami

phone icon

Telefon

33 815 40 26 33 815 41 06
fax-icon

Fax

33 815 43 12