BIOGAS&EE
Nowy obieg recyrkulacyjny

Nowy obieg recyrkulacyjny

01.01.2023

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach operacji w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, rozbudował obiegu hodowlanego do produkcji towarowej suma afrykańskiego Clarias gariepinus.

Obiekt wykonany został na zasadach recyrkulacyjnego systemu akwakultury tzw. RAS. W skład tego systemu, oprócz basenów z rybami wchodzą: filtry mechaniczne do usuwania zawiesiny oraz filtry biologiczny do nitryfikacji rozpuszczonego amoniaku.

Planowana inwestycja polegała na wykonaniu drugiego, niezależnego od pierwszego, obiegu hodowlanego, umożliwiającego wyprodukowanie 30 ton ryb o masie ciała do 1,5 kg każda.