Nasze Osiągnięcia

Do największych osiągnięć za 2013 rok należą:

99 miejsce w RANKINGU 300 NAJLEPSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH W 2011 ROKU wg Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB

Po raz 10 Zakład otrzymuje certyfikat SOLIDNA FIRMA przyznawany przez Kapitułę Programu Gospodarczo Konsumenckiego w Warszawie.

Siódmy z rzędu certyfikat ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO UE za ekologiczną produkcję w gospodarstwie Jaworze

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o

Uzyskanie PATENTÓW:   „Mieszanka ziół” i  "Sposób wytwarzania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych z nasion rzepaku oraz instalacja do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych z nasion rzepaku"


Do największych osiągnięć za 2012 rok należą:

ZDIZ PIB lider rozwoju 2012

Otrzymanie tytułu „REGIONALNY LIDER INNOWACJI I ROZWOJU – 2012” w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju„ przyznanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju w Warszawie w kategorii – Biogaz rolniczy, energia elektrycznai dygestat z Agrobiogazowni”

ZDIZ PIB quality internatopnal 2012Otrzymanie tytułu oraz złotego godła NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 2012 w kategorii QI PRODUKT – produkt najwyższej jakości w konkursie organizowanym przez Forum Biznesu, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , Klubu Polskie Forum ISO 9000, za mleko krów rasy polskiej czerwonej, produkowane przy zastosowaniu nowoczesnego systemu zarządzania stadem AfiFarm.

ZDIZ PIB ranking 300

Zajęcie przez Zakład 99 miejsca w Rankingu 300 Najlepszych Przedsiębiorstw Rolnych. Ranking przygotowuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy od 1995 roku.

Obejmuje on przedsiębiorstwa rolnicze powstałe z majątku Skarbu Państwa oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

ZDIZ PIB miejsca z klimatem 2012

Przyznanie certyfikatu MIEJSCE Z KLIMATEM 2012 dla Gospodarstwa Kostkowice przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) dla obiektu promującego nowoczesne źródła energii na terenach wiejskich i podmiejskich


Do największych osiągnięć za 2011 rok należą:

qi2011Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. został laureatem konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2011 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000 organizowanym przez redakcję Forum Biznesu. Otrzymał również najwyższe wyróżnienie –ZŁOTE GODŁO w kategorii QI PRODUCT – produkt najwyższej jakości Agrobiogazownia w Kostkowicach.

 

Do największych osiągnięć za 2010 rok należą

solidna firma 2010Przyznanie Spółce po raz siódmy z rzędu tytułu Solidna Firma przez kapitułę programu gospodarczo – konsumenckiego w Warszawie, w skład której wchodzą eksperci i konsumenci. Otrzymanie tego wyróżnienia jest wynikiem stosowania przez Spółkę zasad etyki, takich jak rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach z partnerami biznesowymi, a także propagowania działań proekologicznych i prospołecznych oraz tworzenia świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne.
 Lider Odpowiedzialności Społecznej Dobra Firma 2010Zakładu Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. otrzymał tytuł Lidera Odpowiedzialności Społecznej Dobra Firma 2010 przyznany przez redakcję Forum Biznesu organizatorem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2010 pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

 Nagroda MinistraDnia 9 sierpnia 2010 roku w siedzibie Zarządu ZD IZ PIB Grodziec Śląski Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Kopeć przekazał w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prezesowi Doc. dr hab. inż. Karolowi Węglarzy 
Nagrodę Ministra dla Zakładu Doświadczalnego 
Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski za wyniki prowadzonych badań naukowych oraz działalność innowacyjną i produkcyjną.

 


Do największych osiągnięć za 2009 rok należą

Certyfikat InnowacyjnościZakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. Z o.o. został uhonorowany Certyfikatem Innowacyjności nadanym przez Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Zakład znalazła się pośród 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce w 2009 r. 
przyznanie Spółce tytułu Solidna Firma.

uzyskanie przez Prezesa Zakładu lauru w kategorii „Innowacyjny projekt” w ogólnopolskiej i regionalnej edycji (woj. śląskie) konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji – 2009”. Otrzymanie tego wyróżnienia, mającego na celu promowanie inicjatyw i projektów o innowacyjnym charakterze, jest dowodem świadomości Zarządu Spółki, że innowacyjność jest motorem napędowym rozwoju gospodarki i z powodzeniem realizuje nowe projekty oraz podąża za technologicznymi trendami, zdobywając na nie środki finansowe

 otrzymanie tytułu „Lider Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma 2009”

 nominacja do nagrody „Przedsiębiorca Roku 2009” w konkursie organizowanym przez Starostę powiatu bielskiego. Otrzymanie tej nominacji potwierdza gospodarczy potencjał Zakładu i jego pozycję w powiecie

 otrzymanie tytułu „Jakość Roku 2009” w kategorii usługa za badania naukowe w dziedzinie ekologicznej produkcji żywności

 uzyskanie I miejsca w konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w produkcji towarowej w województwie

 przyznanie Spółce tytułu „Solidny Pracodawca Śląska 2009”

 uzyskanie godła Najwyższa Jakość Quality International 2010” za produkty ekologiczne z Gospodarstwa w Jaworzu – mięso i mleko

 montaż i eksploatacja siłowni wiatrowej w gospodarstwie Kostkowice

 przyjęcie przez Urząd Patentowy wniosków patentowych (P-390110 mieszanki ziołowe, P- 390109 agrorafineria)

 

Więcej w tej kategorii: « Misja firmy