Rejestr przedsiębiorców

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego
im. Prof. Mieczysława Czai Grodziec Śląski Sp. z o.o.
jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
VIII Wydziale Gospodarczym KRS w Bielsku-Białej
pod nr 0000071810.

Wysokość kapitału zakładowego: 25.486.000 zł


Władze Spółki

 

Prezes Zarządu     mgr Marzena Białek-Brodocz


Rada Nadzorcza Spółki

mgr Kamila Szmorlińska - Przewodnicząca
inż. Antoni Rzepka - Wiceprzewodniczący
dr Barbara Zamącińska - Sekretarz


 Udziałowcy Spółki

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy posiada 77,24 % udziałówgrodziec

Pozostałe 22,76 % należy do Udziałowców Prywatnych. 

Więcej w tej kategorii: Historia Firmy »