BIOGAS&EE
Ogłoszenie

Ogłoszenie

04.09.2023

Rada Nadzorcza

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o. o.

 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na:

 przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024
(z możliwością przedłużenia umowy)

oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania

Pełne ogłoszenie do pobrania