Ogłoszenie drugiego przetargu

Ogłoszenie drugiego przetargu

24.08.2017

Zarząd Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski

imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o., Grodziec Śląski 3, 43-386 Świętoszówka

OGŁASZA DRUGI  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki nr ewid. 20/43 położonej w Grodźcu Śląskim zabudowanej budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Zakładu
pod warunkiem nie skorzystania uprawnionego dzierżawcy z prawa pierwokupu

i uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Specyfikacja budynki

Uchwała nr 461 Rady Gminy Jasienica