BIOGAS&EE
Ogłoszenie – Kompleksowa obsługa prawna Spółki

Ogłoszenie – Kompleksowa obsługa prawna Spółki

01.06.2021

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai sp. z o.o.

zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Kompleksowa obsługa prawna Spółki

Przedmiotem obsługi prawnej będzie:

I. Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Spółki, w szczególności poprzez wykonywanie następujących czynności:

1) Sporządzanie opinii prawnych w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym.

2) Opracowanie i uzgodnienie projektów aktów prawnych w tym umów i aktów wewnętrznych.

3) Przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i innych aktów prawnych Spółki.

4) Doradztwo zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

5) Doradztwo prawne w zakresie realizowanych projektów krajowych, unijnych.

6) Pomoc w redagowaniu pism o znaczeniu prawnym i urzędowym.

7) Udzielanie pomocy prawnej pracownikom Spółki w zakresie wykonywanych przez nich zadań.

8) Pomocy i doradztwa w sporządzaniu dokumentacji w zakresie procedur wewnętrznych Spółki.

9) Bieżąca obsługa prawna organów Spółki.

II. Świadczenie pomocy prawnej poprzez wykonywanie na rzecz Spółki zastępstwa prawnego przed wszelkimi organami administracji publicznej, sądami oraz we wszelkich postępowaniach pozasądowych.

Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zarówno w siedzibie Spółki oraz w siedzibie Wykonawcy. Wymagana gotowość do świadczenia usługi w siedzibie Spółki raz na dwa tygodnie od 2 godzin do 3 godzin w uzgodnieniu ze Spółką. Zapewnienie świadczenia obsługi prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie od poniedziałku do piątku.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2021 roku.