BIOGAS&EE
Patent

Patent

12.01.2021

W dniu 11 grudnia 2020 roku Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek pt.: „Biologiczna niskoprofilowa, rozprężana na balonie zastawka serca, zwłaszcza aortalna, implantowana przezskórnie i sposób jej wytwarzania” (P. 426429). Wynalazek został opracowany w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki implantowanej przezskórnie (InFlow)” realizowanego przez Konsorcjum CardValve w ramach programu strategicznego STRATEGMED.

P.426429 R patentu