Gospodarka stawowa Roztropice

Stawy rybne położone są na terenie Grodźca, Roztropic i Bielowicka. Są miejscem hodowli głównie karpia, a także szczupaka, lina i amura. Stawy hodowlane zajmują obszar 97,1 ha powierzchni ogroblowanej. Dokarmianie na stawach kroczkowych i handlowych prowadzono paszami własnymi.

Produkcja w roku wynosi około 9 000 kg kroczka karpia oraz około 2 000 kg narybku karpia.

Stawy rybne położone na terenie Roztropic i Bielowicka są miejscem produkcji głównie karpia. Ponadto produkowane są: szczupak i lin. Stawy hodowlane zajmują obszar 97,1 ha powierzchni ogroblowanej. Dokarmianie na stawach kroczkowych i handlowych prowadzi się paszami własnymi – głównie pszenicą.

Produkcja karpia handlowego w oparciu o 40-60 ha stawów wynosi 20-25 ton/rok.