Gospodarstwo ekologiczne Jaworze

Od 2005 roku Gospodarstwo w Jaworzu było dostosowywane do produkcji ekorolniczej – Zakład przystąpił do Krajowego Programu Rolno-środowiskowego, wdrożonego w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2013 gospodarstwo otrzymało certyfikat

 Gospodarowanie ekologiczne obejmuje obszar 120,23 ha użytków rolnych,z których blisko połowę zajmują trwałe użytki zielone, pozostała powierzchnia przeznaczona jest pod uprawę zbóż (jęczmień, owies, pszenica, mieszanek zbożowo-strączkowych czy mieszanek traw z roślinami motylkowatymi).

 Przez rok 2010 odsetek firm zaangażowanychw ekologię się zmniejszył (z badań GFK Polonia), głównie z powodu kryzysu, w wyniku czego zmniejszyła się ilość kupujących lepszą, ale droższą żywność.Również z innych badań wynika, że poziom ekoinnowacyjności jest w Polsce niemal najniższy w UE. Jeśli dalejnie będzie stosownego wsparcia ze strony Państwa, choćbyza to, że produkcja ekologiczna to przede wszystkim działania na rzecz poprawy środowiska, to nie będziemy mogli skorzystać z dynamicznie rozwijającego się rynku zielonej gospodarki – ostrzega Andrzej Kassenberg – prezesInstytutu na Rzecz Ekorozwoju. Nasze doświadczenia, eksperymentpięcioletni produkcji ekologicznej potwierdza tendencje wycofywania się firm z tego typu produkcji. 

Zarząd przygotowuje gospodarstwo ekologiczne do powrotu gospodarowania konwencjonalnego w 2012 roku.

ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO UE za produkcję ekologiczną – przyznawany przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. certyfikat gospodarstwa

 Gospodarowanie ekologiczne obejmuje obszar 40ha użytków rolnych, z których 87% zajmują trwałe użytki zielone, pozostała powierzchnia przeznaczona jest pod uprawę zbóż. W związku ze spadkiem opłacalności produkcji owczarskiej w roku 2016 podjęto decyzję o zastąpieniu tego gatunku indykami.