Produkcja roślinna

Łączna powierzchnia użytków rolnych prowadzona metodą konwencjonalną na obszarze 508,18 ha obejmuje Gospodarstwa Kostkowice, Roztropice, Grodziec.
Wiodącym kierunkiem produkcji roślinnej konwencjonalnej jest:
1) uprawa na gruntach ornych o powierzchni 409,16 ha, z wyszczególnieniem na: Zboża, rzepak ozimy, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, lucernę, wierzbę, soję.
2) użytki zielone o powierzchni 99,02 ha.

Uprawy w większości przeznaczone są na żywienie zwierząt.

Więcej w tej kategorii: « Gospodarstwo Grodziec