Produkcja roślinna

PRODUKCJA ROŚLINNA Konwencjonalna PRODUKCJA ROŚLINNA Konwencjonalna

Łączna powierzchnia użytków rolnych prowadzona metodą konwencjonalną na obszarze 534 ha obejmuje Gospodarstwo Grodziec, Jaworze (część), Kostkowice i Roztropice.

Wiodącym kierunkiem produkcji roślinnej konwencjonalnej jest:
– uprawa na gruntach ornych o powierzchni 459 ha, w tym: zboża, rzepak, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, lucernę, wierzbę, soję.
– użytki zielone o powierzchni 75 ha.

Uprawy w większości przeznaczone są na potrzeby żywienia zwierząt.

PRODUKCJA ROŚLINNA Ekologiczna PRODUKCJA ROŚLINNA Ekologiczna

Prowadzona w Gospodarstwie Jaworze na areale 37 ha.
Struktura użytków rolnych:
– grunty orne – 5 ha
– użytki zielone – 32 ha

Na powierzchni 5,20 ha uprawia się zboże, natomiast na łąki i pastwiska służą produkcji pasz objętościowych oraz dla wypasu zwierząt .