Produkcja zwierzęca

Gospodarstwo Kostkowice Gospodarstwo Kostkowice

W Kostkowicach Zakład prowadzi chów i hodowlę bydła mlecznego rasy phf, w oparciu o około 250 sztuk bydła, w tym 130 krów oraz trzody chlewnej rasy WBP oraz mieszańców użytkowych – średniorocznie 900 szt. w tym 50-60 loch.
Fermę bydła stanowią dwa budynki tzw. Nowej obory” kurtynowej na 168 stanowisk z halą udojową typu „rybia ość” na 14 stanowisk oraz „Starej obory”, w której znajdują się krowy w okresie okołoporodowym, młodzież i cielęta.
Znajomość technologii produkcji, dobór właściwego materiału hodowlanego, system żywienia TMR, opieka weterynaryjna oraz stworzenie optymalnych warunków chowu pozwala na produkcję mleka dobrej jakości, które sprzedawane jest do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Włoszczowa o/Pawłowice.
Niewielki procent stanowią krowy rasy zachowawczej polskiej-czerwonej, których mleko sprzedawane jest w mlekomatach w terenie Bielska-Białej.
Rocznie produkuje się w Zakładzie ponad 1 mln litrów mleka.
Fermę trzody stanowią cztery budynki: Chlewnia loch, Porodówka, Warchlakarnia oraz Tuczarnia. Zwierzęta karmione są paszami własnej produkcji, dzięki czemu materiał hodowlany oraz mięso wieprzowe pochodzące od świń z naszego gospodarstwa cieszy się dużym zainteresowaniem.
Produkcja suma prowadzona jest w obiegu recyrkulacyjnym w budynku „Domu Suma”.
Suma karmi się wysokiej jakości paszą, a chów prowadzony jest w warunkach bezstresowych, dzięki temu mięso suma jest zdrowe i doskonałej jakości.

Zakład posiada następujące Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym zakresie:
– nr 14/R/13 z dnia 6 lutego 2013 roku nadająca numer weterynaryjny Zakładowi jako podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie akwakultury.

Gospodarstwo Jaworze Gospodarstwo Jaworze

W Jaworzu Zakład prowadzi chów indyków rasy mięsnej BIG6 w budynku zmodernizowanym 
w ramach projektu BIOSTRATEG.
Mięso indyka jest zawiera niską zawartość tłuszczu, a jednocześnie jest bogatym źródłem niacyny, selenu, witamin B6, B12 i cynku.
Zakład posiada następujące Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym zakresie:
– nr 045/CHZ/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku na prowadzenie działalności polegającej na chowie indyków rzeźnych,
– nr 022/HŻ/2017 z dnia 30 marca 2017 roku zatwierdzającą projekt technologiczny zakładu oraz nadającą numer weterynaryjny w ramach działalności w zakresie uboju drobiu.
Od 2014 roku funkcjonuje w Jaworzu przetwórnia ryb, dzięki temu w ofercie Zakładu znalazły się nowe produkty jak filety, czy ryby wędzone.
Zakład posiada następujące Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym zakresie:
– nr 099/HŻ/2014 z dnia 30 września 2014 roku rejestrującą Zakład jako podmiot prowadzący działalność marginalną, lokalną i ograniczoną w zakresie przetwórstwa ryb.

W roku 2017 planuje się w Jaworzu uruchomienie ekologicznej produkcji bydła rasy polskiej czerwonej oraz świń w celach produkcyjnych i edukacyjnych.

Gospodarka rybna Roztropice Gospodarka rybna Roztropice

Produkcja ryb stawowych (głównie karpia) prowadzona jest w Roztropicach, na obszarze Natury 2000, na powierzchni 60 ha stawów w cyklu 3-letnim, ekstensywnie.
Mięso ryb to cenne źródło łatwo przyswajalnego białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin A i D3, mikroelementów i fosforu, przez co propagujemy zdrową żywność, dobrej jakości.

Zakład posiada następujące Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym zakresie:
– nr 032/HŻ/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku zezwalającą na sprzedaż bezpośrednią w ramach działalności w zakresie rybołówstwa.