Produkcja zwierzęca

Gospodarstwo Kostkowice Gospodarstwo Kostkowice

W Kostkowicach Zakład prowadzi chów i hodowlę bydła mlecznego rasy phf, w oparciu o około 250 sztuk bydła, w tym 160 krów.
Fermę bydła stanowią dwa budynki tzw. Nowej obory” kurtynowej na 168 stanowisk z halą udojową typu „rybia ość” na 14 stanowisk oraz „Starej obory”, w której znajdują się krowy w okresie okołoporodowym, młodzież i cielęta.
Znajomość technologii produkcji, dobór właściwego materiału hodowlanego, system żywienia TMR, opieka weterynaryjna oraz stworzenie optymalnych warunków chowu pozwala na produkcję mleka dobrej jakości, które sprzedawane jest do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Włoszczowa o/Pawłowice.
Rocznie produkuje się w Zakładzie ponad 1 mln litrów mleka.
W Kostkowicach prowadzona jest także produkcja suma afrykańskiego w obiegu recyrkulacyjnym w budynku „Domu Suma”.
Suma karmi się wysokiej jakości paszą, a chów prowadzony jest w warunkach bezstresowych, dzięki temu mięso suma jest zdrowe i doskonałej jakości.

Zakład posiada następujące Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym zakresie:
– nr 14/R/13 z dnia 6 lutego 2013 roku nadająca numer weterynaryjny Zakładowi jako podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie akwakultury.

Gospodarstwo Jaworze Gospodarstwo Jaworze

W Jaworzu od 2014 roku funkcjonuje przetwórnia ryb, dzięki temu w ofercie Zakładu znalazły się nowe produkty jak filety, czy ryby wędzone.
Zakład posiada następujące Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym zakresie:
– nr 099/HŻ/2014 z dnia 30 września 2014 roku rejestrującą Zakład jako podmiot prowadzący działalność marginalną, lokalną i ograniczoną w zakresie przetwórstwa ryb.

W roku 2018 w Jaworzu uruchomiono centrum edukacji ekologicznej, w którym prowadzone są warsztaty dla dzieci. Tematyka warsztatów obejmuje ekologiczną produkcję rolniczą, ochronę środowiska oraz ekologiczną produkcję spożywczą.

Gospodarka rybna Roztropice Gospodarka rybna Roztropice

Produkcja ryb stawowych (głównie karpia) prowadzona jest w Roztropicach, na obszarze Natury 2000, na powierzchni 108,86 ha stawów w cyklu 3-letnim, ekstensywnie.
Mięso ryb to cenne źródło łatwo przyswajalnego białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin A i D3, mikroelementów i fosforu, przez co propagujemy zdrową żywność, dobrej jakości.

Zakład posiada następujące Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym zakresie:
– nr 032/HŻ/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku zezwalającą na sprzedaż bezpośrednią w ramach działalności w zakresie rybołówstwa.