BIOGAS&EE
Seminarium z wyników Projektu BIOGAS&EE

Seminarium z wyników Projektu BIOGAS&EE

08.04.2019

W dniu 28 marca 2019 roku w „Dworze Świętoszówka” odbyło się seminarium dotyczące prezentacji wyników projektu BIOGAS&EE w zakresie zadania 1 „Niskoemisyjny i energooszczędny budynek inwentarski dla zrównoważonej gospodarki na terenach wiejskich”. W trakcie seminarium zostały wygłoszone trzy wykłady prezentujące wyniki uzyskane przez trzy jednostki realizujące zadanie 1: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami !

prezentacja ITP

prezentacja ZD

prezentacja IMPIB