Uruchamiamy edukację ekologiczną w Jaworzu

Uruchamiamy edukację ekologiczną w Jaworzu

15.09.2017

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania „Zostań małym ekorolnikiem – ścieżka dydaktyczna” w formie dotacji do kwoty 30 200 zł.   Edukację ekologiczną dzieci będziemy prowadzić w naszym pięknym Gospodarstwie Ekologicznym w Jaworzu.

Decyzja WFOŚiGW

http://www.wfosigw.katowice.pl/wiesci-z-posiedzenia-zarzadu/2141-wiesci-z-posiedzenia-zarzadu-11-sierpnia-2017-roku.html

O szczegółach na bieżąco będziemy informować w zakładce EDUKACJA.