BIOGAS&EE
Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję

10.09.2018

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai

ma zaszczyt zaprosić na konferencję

„INNOWACYJNE BIOGAZOWNIE JAKO ELEMENT NOWOCZESNEGO KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO”

Termin: 3-4 października 2018 roku

Miejsce: Hotel STOK ǁ ul. Jawornik 52a ǁ Wisła

Zgłoszenia: do 15 września 2018 roku ǁ sekretariat@zdgrodziec.edu.pl

Kontakt: 668 041 400

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I, środa, 3 października 2018 r.
16:00 – 17:00 Rejestracja
18:00 Uroczysta kolacja
DZIEŃ II, czwartek, 4 października 2018 r.
7:00 – 9:00 Śniadanie / Rejestracja c.d.
SESJA dot. wyników projektu BIOGAS&EE

Prowadzący: Andrzej Myczko / Julia Stekla

9:00 – 9:05 Otwarcie konferencji Marzena Białek-Brodocz – ZD IZ PIB Grodziec Śląski
9:05 – 9:20 Historia Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim Irena Skrzyżala – ZD IZ PIB Grodziec Śląski
9:20 – 9:30 Prezentacja projektu BIOGAS&EE Julia Stekla – ZD IZ PIB Grodziec Śląski
9:30 – 9:50 Pilotażowa instalacja do sanitacji gnojowicy do świń i krów poprzez fermentację metanową Andrzej Myczko – ITP Poznań
9:50 – 10:10 Mikrobiogazownie – unikalne rozwiązanie na potrzeby indywidualnych gospodarstw Mariusz Nonna-Bachoń – WASKO
10:10 – 10:30 Modułowe urządzenie do doglebowej aplikacji masy pofermentacyjnej. Wojciech Talarczyk – PIMR Poznań
10:30 – 10:50 Badania wpływu doglebowej aplikacji masy pofermentacyjnej na emisję zanieczyszczeń powietrza Wojciech Rzeźnik – ITP Poznań
10:50 – 11.10 Wpływ nawożenia pofermentem na plonowanie i wydajności biogazu z wybranych roślin uprawnych Mariusz Matyka – IUNG Puławy
11:10 – 11:30 Dyskusja
11:30 – 12.00 Przerwa kawowa
SESJA dot. środowiskowych i prawnych wymagań dla biogazowni

Prowadzący: Jacek Walczak

12:00 – 12:30 Znaczenie biogazowni rolniczych dla ochrony środowiska i biogospodarki Jacek Walczak – IZ PIB Kraków
12:30 – 13:00 Substraty i ich przygotowanie jako istotny czynnik opłacalności biogazowni Jacek Dach – UP Poznań
13:00 – 13:30 Wpływ biogazowni rolniczych na środowisko przyrodnicze – próba oceny Henryk Klama – ATH Bielsko-Biała
13:30 – 14:00 Optymalizacja przychodów biogazowni w oparciu o najnowsze trendy i regulacje prawne Michał Tarka – Kancelaria Prawna BTK Legal w Poznaniu
14:00 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
15:00 Obiad

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG (BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015)

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji