BIOGAS&EE
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

25.08.2021

Zarząd  

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o. o.

 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na:

 przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022
(z możliwością przedłużenia umowy)

oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania

Do pobrania: Zaproszenie