Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

11.09.2017

Zarząd

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski

imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o. o.

 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na:

 przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018

oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania

Zaproszenie do składania ofert