16.07.2011 r.

s 1 Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzeniarolniczegoważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej.

W Sopocie odbyła się Konferencja w ramach programu Pezydencja 2011.

Dyskusja dotyczyła energetycznego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Celem Konferencji było omówienie zagadnienia związanego z rozwojem odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz wykorzystaniem do celów energetycznych, wspólnotowych zasobów biomasy pochodzenia rolniczego. Ważnym elementem spotkania była dyskusja na temat możliwości poprawy konkurencyjności wspólnotowego rolnictwa poprzez rozwój w rolnictwie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

 

   
   s 2  s 3  s 4
Więcej w tej kategorii: « 28–31.08.2011 r. 30.06.2011 r. »