19.04.2011 r.

k s 2Spotkanie Prezesa Karola Węglarzego z kadrą Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. po otrzymaniu tytułu profesora.

 

W dniu 23 lutego 2011 r. Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Prezesowi Karolowi Węglarzemu tytuł Profesora Nauk Rolniczych. Osiągnięcie tego celu wymagało przejścia wielu ścieżek, łagodnych, przyjaznych i wyboistych.

 

Zarządzając, w kolejności Państwowym Ośrodkiem Maszynowym w Nierodzimiu (jako z-ca dyrektora), Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym w Goleszowie i Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Karol Węglarzy zdobywał kolejne stopnie naukowej hierarchii. Wykonywane badania były wynikiem pojmowania misji nauki, jej służebnej roli wobec praktyki

  

.

Więcej w tej kategorii: « 30.06.2011 r. 03.03.2011 r. »