Konsorcjum

W  dniu 28.02.2014 r. Zarząd Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. wraz z 7 Partnerami podpisał umowę KONSORCJUM dla realizowania dużych projektów badawczych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

 

Partnerzy wspólnie ustanowili Lidera Konsorcjum – Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp z o.o., a realizacji wszystkich projektów przewodniczył będzie Prof. dr hab. inż. Karola Węglarzy

 

Konsorcjum to 8 podmiotów:

  1. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe BIOMACO-2 Sp. z o.o.,
  2.  Instytut Zootechniki PIB,
  3. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
  4. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty Oddział w Poznaniu,
  5. C.O.B.R. POLMATEX-CENARO
  6. Mutag Polska Sp. z o.o.,
  7. Sita Starol Sp. z o.o.
  8. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.

 

Chęć przystąpienia i współpracy w ramach Konsorcjum zadeklarowali przedstawiciele Zakładów H. Cegielski z Poznania oraz Prof. dr hab. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Celem konsorcjum jest realizacja z udziałem środków publicznych dużych projektów dotyczących biogazowni oraz energetyki wytwarzanej w systemie kogeneracji. Projekty pozwolą na rozwiązywanie istotnych problemów badawczych i wypracowanie nowych rozwiązań dla energetyki odnawialnej z biomasy.