Konferencja "Odpowiedzialnie twórzmy instalacje odnawialnych źródeł energii"

W dniach 12-13 maja 2014 r. w Ustroniu, w województwie śląskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: ”Odpowiedzialnie twórzmy instalacje odnawialnych źródeł energii”. Organizatorem Konferencji był Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Karola Węglarzy

W Konferencji udział wzięło siedemdziesięciu uczestników, w tym: dwóch Posłów Parlamentu Europejskiego, dwie Posłanki, czternastu Profesorów z różnych ośrodków akademickich oraz wielu przedsiębiorców, a wśród nich biznesmeni z Austrii, Czech, Szwajcarii oraz Nigerii.

 
Głównym wnioskiem płynącym z konferencji oraz jej bardzo merytorycznej dyskusji była sprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju i konieczność rozwoju odnawialnych źródeł energii równolegle z metodami wykorzystującymi energię z węgla. Przejście całkowicie na energetykę nieemisyjną to proces długotrwały. Konieczna jest staranność, ponieważ to branża, która wpływa na wszystkie dziedziny życia.