Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski na mocy porozumienia podpisanego dnia 23 listopada 2013 r. jest członkiem Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego Głównym celem Klastra jest wspieranie integracji jego Członków w zakresie kreowania i realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technik w sektorze ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego.

 rysunek1 1

Celem strategicznym jest rozwój infrastruktury i wzbogacenie wiedzy oraz transfer doświadczeń miedzy uczestnikami Klastra w celu doskonalenia rozwiązań z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego.

 

Duży potencjał Zakładu dla tego przedsięwzięcia leży w stawach doświadczalnych. Stawy rybne położone są na terenie Grodźca, Roztropic i Bielowicka. Zakład Doświadczalny w Grodźcu zajmuje się hodowlą głównie  karpia, a także szczupaka i lina. Stawy hodowlane zajmują obszar 91,86 ha powierzchni ogroblowanej. 

 

Więcej informacji w zakładce Produkcja rolnicza -> Gospodarstwo Roztropice

 

Natomiast informacje o szczegółowych zadaniach Klastra oraz pozostałych Członkach znajdują się na oficjalnej stronie

 

www.klasterratownictwa.pl