25-26.03.2014

Udział w seminarium naukowym pt. "Stosunki polsko-czeskie na przestrzni wieków".

Bratnia współpraca, rywalizacja, nieufność, wrogość? O tym jak kształtowały się stosunki polsko-czeskie na przestrzeni wieków, jak wyglądały w czasach Dobrawy, Mieszka I, książąt śląskich, czy w okresie wojny 30-letniej, reformacji.

Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy seminarium naukowego organizowanego w dniach 25-26 marca br., przez Koło Naukowe Doktorantów Historii oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pn. ''Stosunki polsko-czeskie na przestrzeni wieków'', które odbyło się w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie.