27-28.05.2014

27-28 maja br. Prof. Karol Węglarzy wziął udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wieś i rolnictwo w procesie zmian", Opole - Kamień Śląski, Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego - Sanktuarium św. Jacka

 

Głównym celem konferencji była dyskusja nad zmianami ekonomicznymi, organizacyjnymi i społecznymi 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Uczestnicy Konferencji poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania:


• Czy obecnie możemy już mówić o kształtowaniu się regionalnej ekonomii obszarów wiejskich i rolnictwa – jakie czynniki warunkują jej powstanie?
• Jak strategia „Europa 2020”i reformy WPR będą wpływać na modernizację wsi i rolnictwa w Polsce?
• Czy otoczenie finansowe rolnictwa odpowiada jego potrzebom? 
• Co sprzyja budowaniu gospodarki sieciowej na obszarach wiejskich? 
• Czy rolnictwo jest nowym obszarem popytu na wiedzę i innowacje? 
• Jak środowisko instytucjonalne reguluje kwestie własności i władania ziemią w Polsce? 
• Jak sieci społeczne rolników wpływają na specjalizację gospodarstw rolnych?
• Jak zmienia się jakość rynków rolnych? 
• Jak zmiana paradygmatu rozwoju regionalnego wpłynie na wieś i rolnictwo? 
• Jaki jest stan i instrumenty rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego polskiej wsi?
• Jak zmienia się jakość życia na obszarach wiejskich?
• Jakie są główne czynniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?