28-29.05.2014

Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski w dniach 28 - 29 maja 2014 roku uczestniczył w  II Konferencji Pasterskiej "Dziewięć Sił Karpackiej Przyrody", która odbyła się w Zawoi. Tytuł konferencji nawiązywał do właściwości i symboliki dziewięćsiłu  - rośliny należącej do rodziny astrowatych, wystepującej w rejonach alpejskich południowej i centralnej Europy

 

Podczas sesji referatowych przedstawiono zagadnienia z dziewięciu dziedzin - od nauk przyrodniczych do nauk społecznych. Jako motyw przewodni przyjęto zależność pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem - między mieszkańcem gór a górami.