ZDIZ PIB Grodziec Śląski - Artykuły filtrowane wg daty: styczeń 2014
poniedziałek, 20 styczeń 2014 11:28

Konferencja dot. OZE

Konferencja Naukowo-Techniczna "Odpowiedzialnie twórzmy instalacje odnawialnych źródeł energii"

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski wspólnie z Prof. dr hab. Eugeniuszem Herbutem - Dyrektorem Instytutu Zootechniki PIB organizuje Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną.


Konferencja pt. „Odpowiedzialnie twórzmy instalacje odnawialnych źródeł energii” odbędzie się pod patronatem Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mirosława Sekuły - Marszałka Województwa Śląskiego,w dniach 12-13.05.2014 r., przy ul. Grażyńskiego 10 w Ustroniu, w Hotelu Olympic.


Konferencja skierowana jest do środowisk rolniczych, biznesowych i samorządowych, jako element dyskusji nad istotnymi problemami rozwoju sieci biogazowni rolniczych w kraju, w świetle rozwiązań proponowanych w założeniach WPR do roku 2020 i ustawy o OZE. Na forum konferencji zostaną przedstawione podejścia europejskie, krajowe i regionalne, oraz najnowocześniejsze europejskie rozwiązania techniczne w dziedzinie technologii produkcji biogazu, kogeneracji i uzdatniania biogazu.