ZDIZ PIB Grodziec Śląski - Artykuły filtrowane wg daty: luty 2014
piątek, 28 luty 2014 13:06

Konsorcjum

Konsorcjum

W  dniu 28.02.2014 r. Zarząd Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. wraz z 7 Partnerami podpisał umowę KONSORCJUM dla realizowania dużych projektów badawczych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

 

Partnerzy wspólnie ustanowili Lidera Konsorcjum – Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp z o.o., a realizacji wszystkich projektów przewodniczył będzie Prof. dr hab. inż. Karola Węglarzy

 

Konsorcjum to 8 podmiotów:

  1. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe BIOMACO-2 Sp. z o.o.,
  2.  Instytut Zootechniki PIB,
  3. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
  4. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty Oddział w Poznaniu,
  5. C.O.B.R. POLMATEX-CENARO
  6. Mutag Polska Sp. z o.o.,
  7. Sita Starol Sp. z o.o.
  8. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.

 

Chęć przystąpienia i współpracy w ramach Konsorcjum zadeklarowali przedstawiciele Zakładów H. Cegielski z Poznania oraz Prof. dr hab. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Celem konsorcjum jest realizacja z udziałem środków publicznych dużych projektów dotyczących biogazowni oraz energetyki wytwarzanej w systemie kogeneracji. Projekty pozwolą na rozwiązywanie istotnych problemów badawczych i wypracowanie nowych rozwiązań dla energetyki odnawialnej z biomasy.

piątek, 28 luty 2014 06:37

Solidna Firma 2014

Solidna Firma 2014

28 lutego 2014r. na uroczystej Ogólnopolskiej Gali Finałowej Dwunastej Edycji Programu Solidna Firma  Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. otrzymał dziesiąty raz z rzędu wyróżnienie „Solidna Firma” oraz Statuetkę Perła Solidarności za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta. To prestiżowe wyróżnienie dla firm poświadczające rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa.

 

W imieniu Zarządu Zakładu Certyfikat oraz Statuetkę odebrała Asystentka Prezesa - Maja Krzyżanowska.

wtorek, 18 luty 2014 00:00

Cykl spotkań w Brukseli

18-19.02.2014

Uczestnictwo Prof. Karola Węglarzy w cyklu spotkań odbywających się w Brukseli pt. "Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym".