ZDIZ PIB Grodziec Śląski - Artykuły filtrowane wg daty: maj 2014
środa, 28 maj 2014 00:00

Konferencja Pasterska

28-29.05.2014

Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski w dniach 28 - 29 maja 2014 roku uczestniczył w  II Konferencji Pasterskiej "Dziewięć Sił Karpackiej Przyrody", która odbyła się w Zawoi. Tytuł konferencji nawiązywał do właściwości i symboliki dziewięćsiłu  - rośliny należącej do rodziny astrowatych, wystepującej w rejonach alpejskich południowej i centralnej Europy

 

Podczas sesji referatowych przedstawiono zagadnienia z dziewięciu dziedzin - od nauk przyrodniczych do nauk społecznych. Jako motyw przewodni przyjęto zależność pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem - między mieszkańcem gór a górami. 

wtorek, 27 maj 2014 10:40

Klaster Ratownictwa

Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski na mocy porozumienia podpisanego dnia 23 listopada 2013 r. jest członkiem Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego Głównym celem Klastra jest wspieranie integracji jego Członków w zakresie kreowania i realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technik w sektorze ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego.

 rysunek1 1

Celem strategicznym jest rozwój infrastruktury i wzbogacenie wiedzy oraz transfer doświadczeń miedzy uczestnikami Klastra w celu doskonalenia rozwiązań z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego.

 

Duży potencjał Zakładu dla tego przedsięwzięcia leży w stawach doświadczalnych. Stawy rybne położone są na terenie Grodźca, Roztropic i Bielowicka. Zakład Doświadczalny w Grodźcu zajmuje się hodowlą głównie  karpia, a także szczupaka i lina. Stawy hodowlane zajmują obszar 91,86 ha powierzchni ogroblowanej. 

 

Więcej informacji w zakładce Produkcja rolnicza -> Gospodarstwo Roztropice

 

Natomiast informacje o szczegółowych zadaniach Klastra oraz pozostałych Członkach znajdują się na oficjalnej stronie

 

www.klasterratownictwa.pl

wtorek, 27 maj 2014 00:00

Konferencja Naukowa

27-28.05.2014

27-28 maja br. Prof. Karol Węglarzy wziął udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wieś i rolnictwo w procesie zmian", Opole - Kamień Śląski, Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego - Sanktuarium św. Jacka

 

Głównym celem konferencji była dyskusja nad zmianami ekonomicznymi, organizacyjnymi i społecznymi 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Uczestnicy Konferencji poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania:


• Czy obecnie możemy już mówić o kształtowaniu się regionalnej ekonomii obszarów wiejskich i rolnictwa – jakie czynniki warunkują jej powstanie?
• Jak strategia „Europa 2020”i reformy WPR będą wpływać na modernizację wsi i rolnictwa w Polsce?
• Czy otoczenie finansowe rolnictwa odpowiada jego potrzebom? 
• Co sprzyja budowaniu gospodarki sieciowej na obszarach wiejskich? 
• Czy rolnictwo jest nowym obszarem popytu na wiedzę i innowacje? 
• Jak środowisko instytucjonalne reguluje kwestie własności i władania ziemią w Polsce? 
• Jak sieci społeczne rolników wpływają na specjalizację gospodarstw rolnych?
• Jak zmienia się jakość rynków rolnych? 
• Jak zmiana paradygmatu rozwoju regionalnego wpłynie na wieś i rolnictwo? 
• Jaki jest stan i instrumenty rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego polskiej wsi?
• Jak zmienia się jakość życia na obszarach wiejskich?
• Jakie są główne czynniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?

piątek, 16 maj 2014 07:29

Podsumowanie Konferencji

Konferencja "Odpowiedzialnie twórzmy instalacje odnawialnych źródeł energii"

W dniach 12-13 maja 2014 r. w Ustroniu, w województwie śląskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: ”Odpowiedzialnie twórzmy instalacje odnawialnych źródeł energii”. Organizatorem Konferencji był Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Karola Węglarzy

W Konferencji udział wzięło siedemdziesięciu uczestników, w tym: dwóch Posłów Parlamentu Europejskiego, dwie Posłanki, czternastu Profesorów z różnych ośrodków akademickich oraz wielu przedsiębiorców, a wśród nich biznesmeni z Austrii, Czech, Szwajcarii oraz Nigerii.

 
Głównym wnioskiem płynącym z konferencji oraz jej bardzo merytorycznej dyskusji była sprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju i konieczność rozwoju odnawialnych źródeł energii równolegle z metodami wykorzystującymi energię z węgla. Przejście całkowicie na energetykę nieemisyjną to proces długotrwały. Konieczna jest staranność, ponieważ to branża, która wpływa na wszystkie dziedziny życia.

środa, 07 maj 2014 08:28

Posiedzenie Komisji

Wyjazdowe posiedzenie Komisji w Gospodarstwie Kostkowice

W dniu 9 maja 2014 r. o godz. 11:00 w Gospodarstwie Instytutu Zootechniki PIB w Kostkowicach odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich oraz Komisji Środowiska Gospodarki Wodnej.