ZDIZ PIB Grodziec Śląski - Artykuły filtrowane wg daty: lipiec 2014
czwartek, 31 lipiec 2014 06:00

Jubileusz 20-lecia

31.07.2014

Dziś mija 20 rok włodarzenia Prezesa - Prof. dr hab. inż. Karola Węglarzy Zakładem Doświadczalnym IZ PIB w Grodźcu Śląskim. 

środa, 02 lipiec 2014 08:07

Unijne fundusze dla rybactwa

Unijne fundusze dla rybactwa

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski rozpoczął realizację projektu „Remont magazynów i miejsca odłowu ryb oraz uruchomienie produkcji ryby wędzonej”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

 

Planowanym celem projektu jest rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa oraz uruchomienie sprzedaży w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej poprzez remont magazynów i miejsca odłowu ryby żywej oraz uruchomienie produkcji i sprzedaży ryby wędzonej.

 

W ramach tego działania, w gospodarstwie rybackim w Roztropicach zostaną wyremontowane magazyny i odłówki i umocnione groble czterech ziemnych magazynów przy mnichach wpustowych. Przewidziano również wymianę rur wpustowych dopływów wody, rur łączących magazyny z odłówką oraz naprawę schodów i montaż nowych furtek wejściowych. Pozyskane środki pozwolą także na naprawę rowów, którymi są spławiane odłowione ryby. W ramach projektu przewidziano wykonanie niewielkiego, jednoramiennego dźwigu z napędem elektrycznym i otwieranym koszem, co wydatnie skróci czas załadunku świeżej ryby. Oprócz tych prac zostaną zakupione dwa zbiorniki do transportu żywej ryby. Gospodarstwo w Jaworzu, wzbogaci się o: komorę wędzarniczą, łuskarkę do lodu oraz układ chłodzący do komory mroźniczej. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na wrzesień.

 

Warto podkreślić, że stawy hodowlane w Roztropicach znajdują się na terenie Natura 2000 i wszelkie prace będą prowadzone w taki sposób, aby zachować unikalne walory tego terenu.