Globalna Inicjatywa w Sprawie Metanu (Global Methane Initiative)

12–14 października 2011 r.

Spotkanie Partnerstwa Global Methane Initiative 12–14 października 2011 r. / PARK INN by Radisson / Krakow, Polska
Agrobiogazownia 12 października 2011 r. / Kostkowice, Polska

Globalna Inicjatywa w Sprawie Metanu (Global Methane Initiative)
została powołana do życia w 2004 roku, Polska natomiast przystąpiła do Inicjatywy w 2007 r. Partnerstwo jest międzynarodową publiczno-prywatną inicjatywą, której celem jest odzysk metanu i wykorzystanie jako czystego źródła energii. Działania GMI skupiają się w czterech podkomitetach tematycznych: rolnictwa, węgla, ropy i gazu, składowisk odpadów oraz ścieków, za które to obszary odpowiedzialne są poszczególne resorty.


Projekty ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w najbliższym czasie mają zapewnić kilka ważnych dla środowiska i współpracy gospodarczej korzyści, takich jak:

•Stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego

•Tworzenie nowych źródeł alternatywnych źródeł energii po przystępnych cenach

•Poprawę jakości powietrza i wody, związane z korzyściami dla zdrowia publicznego

•Zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników


Co najmniej raz w roku, w jednym z państw uczestniczących w GMI ma miejsce spotkanie Inicjatywy. Głównym organizatorem krakowskiej konferencji jest Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, ze strony polskiej Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na październikowej konferencji w Krakowie spodziewany jest udział przedstawicieli państw należących do GMI (obecnie 39) oraz przedsiębiorstw i instytucji zaangażowanych w projekt.

W środę 12 października 2011 r. uczestnikom konferencji zaprezentowana
zostanie Agrobiogazownia w Kostkowicach, gospodarzem spotkania
będzie Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego
Instytutu Badawczego Grodziec Śląski.
Czekamy na Gości i Serdecznie Zapraszamy.

 

Wstępna agenda spotkania – Preliminary agenda PDF

Agricultural Biogas Plant –English PDF

Agrobiogazownia – Polish PDF

 

W Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa n. t. „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju” TECHNIKI, TECHNOLOGIE, PRODUKCJA ŻYWNOŚCI. Organizatorem był Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Patronem honorowym Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a patronat naukowy Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk Wygłoszono i opublikowano artykuły Użytkowanie mięsne owiec w warunkach gospodarstwa ekologicznego, Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala, Aneta Pellar, Agrobiogazownia w Kostkowicach. Pierwsze doświadczenia, Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala, Aneta Pellar.