14-16 Wrzesień 2011 r.

LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego ,,Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji" odbył się 14 września na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Patronat Honorowy objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wręczył medale ,,Zasłużony dla Rolnictwa", natomiast organizatorzy konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską wyróżnili autorów najlepszych prac.

Zakład podczas zjazdu zaprezentował referat plenarny w Sekcji Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala – „Porównanie owczarstwa krajowego z owczarstwem w Słowacji".