21-22 czerwca 2011r.

Dnia 21 czerwca 2011 roku odbyła się konferencja owczarska w Centrum Konferencyjnym w Instytucie Zootechniki w Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej.


Dyskutowano o kondycji owczarskiej produkcji i możliwościach poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz – wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk, poseł Eugeniusz Kłopotek, wojewoda Ewa Mes, Starosta Inowrocławski Tadeusz Majewski oraz Wiceburmistrz Janikowa Jacek Duma.

 

W części roboczej konferencji ZD IŻ PIB Grodziec Śląski zaprezentował publikację Karola Węglarzego, Ireny Skrzyżali, Anety Pellar na temat  „Program Owca plus w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej”