Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczną pt.: Odpowiedzialnie twórzmy instalacje odnawialnych źródeł energii

W dniach 12-13 maja 2014 r. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski wraz z dyrektorem Instytutu Zootechniki PIB organizuje Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną pt.: „Odpowiedzialnie twórzmy instalacje odnawialnych źródeł energii”.

Konferencja skierowana jest do środowisk rolniczych, biznesowych i samorządowych jako element dyskusji nad istotnymi problemami rozwoju sieci biogazowni rolniczych w kraju, w świetle rozwiązań proponowanych w założeniach WPR do roku 2020 i ustawy o OZE.

Na forum konferencji zostaną przedstawione podejścia regionalne, krajowe i europejskie oraz najnowocześniejsze europejskie rozwiązania techniczne w dziedzinie technologii produkcji biogazu, kogeneracji i uzdatniania biogazu.

O patronat honorowy oraz udział w konferencji organizatorzy zwrócili się do Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nnn