BIOGAS&EE
Realizacja operacji pt.: „Poprawa zasobooszczędności i rentowności produkcji ryb ciepłolubnych poprzez zakup urządzeń technicznych do obiegu recyrkulacyjnego”

Realizacja operacji pt.: „Poprawa zasobooszczędności i rentowności produkcji ryb ciepłolubnych poprzez zakup urządzeń technicznych do obiegu recyrkulacyjnego”

03.01.2022

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. realizował w okresie od 1 marca 2019 roku do 29 grudnia 2021 roku operację pt.: „Poprawa zasobooszczędności i rentowności produkcji ryb ciepłolubnych poprzez zakup urządzeń technicznych do obiegu recyrkulacyjnego” współfinansowaną z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Celem operacji było zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury. Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim posiada kilkuletnie doświadczenie w produkcji ciepłolubnego suma afrykańskiego w obiegu zamkniętym w zmodernizowanym obiekcie w Gospodarstwie Kostkowice koło Cieszyna. Skala prowadzonej tam produkcji była nieadekwatna do zapotrzebowania odbiorców na ten produkt, a także możliwości powierzchniowych budynku, którego ponad połowa była niezagospodarowana.

Dzięki zakupowi elementów instalacji do kolejnego obiegu zamkniętego możliwe jest znaczne obniżenie wykorzystania zasobów (wody i energii elektrycznej) wykorzystywanych w tej produkcji, przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania posiadanej powierzchni w obiekcie. W związku z niską wydajnością aktualnie posiadanego systemu oczyszczania wody technologicznej nie było możliwości rozszerzenia obiektu jedynie o kolejne baseny produkcyjne i dlatego konieczny był zakup i instalacja całego systemu recyrkulacyjnego (basenów wraz z systemem do oczyszczania wody).